Zrkadlo do duše

Alexandra Behranová
22. októbra 2018

Druhý októbrový víkend sme sa vybrali na dobrodružnú prípravu na misie do Lipovskej Štiavnice. Po náročnej ceste vlakom sme sa dostali do pastoračného domu Carmagnola.

Pri otvorení dverí sa nám naskytol pohľad na zrkadlo sebapoznania a od ucha k uchu vysmiatych videsákov a sestričky. Na znak 15. výročia pôsobenia Videsu na Slovensku sme dostali vlastný občiansky preukaz ako menovku. Dom bol plný nových tvárí a tak sme sa vydali cestou spoznávania. Večer sme sa zišli na programe počas, ktorého sme mali možnosť spoznať sa navzájom a nadviazať nové kamarátstva. Sobotu sme začali rannou modlitbou, pri ktorej sme rozjímali  o tom ako nás stvoril Pán Boh. Nasledovalo niekoľko blokov, v ktorých sme vďaka sestrám zistili veľa nového o 4 pilieroch: Telo, myseľ, duša, srdce. Pred obedom naše kroky smerovali do kostola, kde sv. omšu odslúžil miestny p. farár. Po jedle sme mali chvíľu osobného voľna, ktoré zahŕňalo možnosť prejsť sa do malebnej dedinky Chalúpkova. Poobede sme pokračovali v programových blokoch. Večer nám prišiel manželský pár porozprávať o misiách. Dozvedeli sme veľmi veľa užitočných vecí a pocity z ich rozprávania boli neopísateľné. Neskôr sme sa opäť pobrali do kostola, kde sme sa v rôznych jazykoch modlili misijný ruženec. Po ruženci sme pokračovali záverečným programom, ktorý bol plný tanca, radosti a zábavy. Nedeľou sme ukončili víkend sebapoznávania a získavania nových vedomostí, či priateľov. Všetkým by sme sa chceli poďakovať za prekrásny víkend a tešíme sa na ďalšie stretko.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram