Príprava

Najbližšie prípravné stretnutie

OD
20. 9. 2024 20:00
DO
22. 9. 2024 12:00
MIESTO
Važec

Ako sa pripravujeme

Vzdelávací program je koncipovaný etapovo do štyroch formačných víkendových školení.
Účastník by mal absolvovať všetky etapy v celom obsahu a rozsahu.

Termíny víkendových stretnutí

Nulté stretnutie
29. 9. 2023 - 1. 10. 2023
Liptovská Štiavnica
Prvé stretnutie
TÉMA:

 „Zrkadlo“ – Personalita dobrovoľníka

 • Sebapoznanie 
 • Sebarozvoj
 • Motivácia a schopnosť rozhodovania
27. 10. 2023 - 29. 10. 2023
Žilina
Druhé stretnutie
TÉMA:

 „Život“ – Antropológia dobrovoľníka

 • Základy kritického myslenia
 • Dimenzie človeka
 • Harmonický životný štýl
24. 11. 2023 - 26. 11. 2023
Žilina
Tretie stretnutie
TÉMA:

„Rast“ – Edukačný prístup dobrovoľníka

 • Osoba v centre pozornosti
 • Piliere výchovy a preventívny systém v edukácii
 • Animácia a asistencia
23. 2. 2024 - 25. 2. 2024
Lúčky
Štvrté stretnutie
TÉMA:

„Dar“ – Sociálna angažovanosť dobrovoľníka

 • Ľudské práva ako odrazový mostík
 • Prosociálnosť a občianska angažovanosť v multikultúrnej spoločnosti
 • Soft skills- komunikačné zručnosti
12. 4. 2024 - 14. 4. 2024
Chrenovec Brusno
Destinačné stretnutie

Prípravou získaš

01
Duchovnú formáciu
02
Možnosť ísť v lete na MISIE
03
Nových skvelých prieteľov
04
Potrebnú "výbavu" na misie
05
Vďačnejší pohľad na život
06
Nezabudnuteľné zážitky
01
Duchovnú formáciu
02
Možnosť ísť v lete na MISIE
Nových skvelých prieteľov
03
04
Skúsenosti s prácou s deťmi
05
Vďačnejší pohľad na život
06
Nezabudnuteľné zážitky
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram