Príprava

Najbližšie prípravné stretnutie

Momentálne nie sú žiadne informácie o najbližšom stretnutí.

Ako sa pripravujeme

Vzdelávací program je koncipovaný etapovo do štyroch formačných víkendových školení.
Účastník by mal absolvovať všetky etapy v celom obsahu a rozsahu.

Termíny víkendových stretnutí

Nulté stretnutie
17. 9. 2021 - 19. 9. 2021
Lúčky
Prvé stretnutie
TÉMA:

 „Zrkadlo“ – Personalita dobrovoľníka

 • Sebapoznanie 
 • Sebarozvoj
 • Motivácia a schopnosť rozhodovania
15. 10. 2021 - 17. 10. 2021
Liptovské Revúce
Druhé stretnutie
TÉMA:

 „Život“ – Antropológia dobrovoľníka

 • Základy kritického myslenia
 • Dimenzie človeka
 • Harmonický životný štýl
26. 11. 2021 - 28. 11. 2021
on-line
Tretie stretnutie
TÉMA:

„Rast“ – Edukačný prístup dobrovoľníka

 • Osoba v centre pozornosti
 • Piliere výchovy a preventívny systém v edukácii
 • Animácia a asistencia
18. 3. 2022 - 20. 3. 2022
Važec
Štvrté stretnutie
TÉMA:

„Dar“ – Sociálna angažovanosť dobrovoľníka

 • Ľudské práva ako odrazový mostík
 • Prosociálnosť a občianska angažovanosť v multikultúrnej spoločnosti
 • Soft skills- komunikačné zručnosti
29. 4. 2022 - 1. 5. 2022
Važec
Destinačné stretnutie

Prípravou získaš

01
Duchovnú formáciu
02
Možnosť ísť v lete na MISIE
03
Nových skvelých prieteľov
04
Potrebnú "výbavu" na misie
05
Vďačnejší pohľad na život
06
Nezabudnuteľné zážitky
01
Duchovnú formáciu
02
Možnosť ísť v lete na MISIE
Nových skvelých prieteľov
03
04
Skúsenosti s prácou s deťmi
05
Vďačnejší pohľad na život
06
Nezabudnuteľné zážitky
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram