O nás

ČO je vides

VIDES je medzinárodná misijná organizácia, vznikla 30. 11. 1987 v Taliansku na podnet mladých a Inštitútu FMA. Zakladateľkou je Maria Grazia Caputo FMA. VIDES pôsobí v 15 krajinách Európy, 8 krajinách Ázie, 2 Afriky, 10 Severnej a v 5 krajinách Južnej Ameriky. Dielo funguje cez miestne skupiny v spolupráci s centrom v Ríme.

Na Slovensku bol VIDES založený 12. októbra 2003 ako súčasť Laury. Zodpovedá zaň Monika Foltýnová.
V
oluntario
Mládežnícke dobrovoľníctvo. Prichádza k mladým s návrhom „darovať trochu času“ z vlastného života pre službu druhým.
i
nternazionale
Medzinárodné. Jednotliví členovia aj skupiny pochádzajú z rôznych krajín a tiež smerujú do rôznych kútov sveta.
d
onna
Žena. Dievča, matka, vychovávateľka a neraz aj živiteľka rodiny stojí v centre pozornosti, lebo je často diskriminovaná, týraná, zaznávaná, nepovšimnutá, využívaná, zneužívaná.
e
ducazione
Výchova. Proces výchovy mladých v saleziánskom štýle prostredníctvom dobrovoľníctva a služby.
s
villupo
Rozvoj, rast. Buduje sa prostredníctvom solidárnosti, ktorá sa stáva životným štýlom každého dobrovoľníka.
 • V
  oluntario
  Mládežnícke dobrovoľníctvo. Prichádza k mladým s návrhom „darovať trochu času“ z vlastného života pre službu druhým.
 • i
  nternazionale
  Medzinárodné. Jednotliví členovia aj skupiny pochádzajú z rôznych krajín a tiež smerujú do rôznych kútov sveta.
 • d
  onna
  Žena. Dievča, matka, vychovávateľka a neraz aj živiteľka rodiny stojí v centre pozornosti, lebo je často diskriminovaná, týraná, zaznávaná, nepovšimnutá, využívaná, zneužívaná.
 • e
  ducazione
  Výchova. Proces výchovy mladých v saleziánskom štýle prostredníctvom dobrovoľníctva a služby.
 • s
  villupo
  Rozvoj, rast. Buduje sa prostredníctvom solidárnosti, ktorá sa stáva životným štýlom každého dobrovoľníka.

Čo robíme

Dobrovoľníctvo

Primárnym úmyslom vzdelávacieho programu je podpora angažovanosti mladých ľudí v dobrovoľníckej službe. Projekt podnecuje protagonizmus mládeže a ich proaktívnu a prosociálnu orientáciu. Jeho cieľom je, aby frekventanti ako integrované a harmonické osobnosti participovali ako súčasť tímu na skvalitňovaní života znevýhodnených komunít. Zámerom programu je tiež zlepšenie sociálnych a líderských zručností a tréningy soft skills.

Prípravné stretnutia

Úlohou kurzov je aj posilniť a sprevádzať integrálny rozvoj osoby dobrovoľníka a jeho potenciálu cez vzdelávanie a konkrétnu službu. Ponukou konkrétnej dobrovoľníckej praxe sa vytvára priestor pre sebarealizáciu v špecializovanej činnosti s deťmi a mládežou s nedostatkom príležitostí na Slovensku i v zahraničí. Ďalším cieľom je motivovať účastníkov k angažovanosti v ich vlastných komunitách a k osvojeniu si dobrovoľníctva ako životného štýlu v každodennom živote.

Misie

Výber misijnej destinácie závisí od osobných predpokladov dobrovoľníka. Každá skúsenosť by nás mala obohatiť a uschopniť rozvoj a objavovanie svojho potenciálu talentov vo všestranných aktivitách a harmonicky formovať všetky svoje zručnosti a schopnosti. Misijné destinácie určujeme na základe: pozvania, animátorskej kontinuity a nedostatku príležitostí v danom prostredí.
Pridaj sa k nám

Užitočné informácie

Čo je VIDES?

VIDES je medzinárodná misijná organizácia, ktorá pôsobí dokopy v 40 krajinách po celom svete. Na Slovensku pôsobí od roku 2003 ako súčasť Laury - združenie mladých.
VIDES je partia nadšených mladých ľudí, ktorí chcú darovať svoj čas pre druhých mladých ľudí a deti.

Čo robíme?

Počas roka sa stretávame na prípravných víkendovkách, kedy sa pripravujeme na letné misijné dobrovoľníctvo v rôznych zabudnutých častiach Slovenska, ale aj v zahraničí. A to všetko na vo veľkom saleziánskom štýle. :)

Kto môže byť dobrovoľníkom?

Dobrovoľníkom môže byť každý človek dobrej vôle, ktorý dovŕšil šestnásty rok života a ktorý túži darovať časť svojich letných prázdnin nezistne, bezplatne a dobrovoľne iným deťom a mladým.
Nezáleží na tom či si z Bratislavy, Košíc, alebo z Oravy, VIDESákom sa môže stať každý.

Čo mám robiť, keď chcem byť dobrovoľníkom?

Stačí, ak nám napíšeš na e-mailovú adresu vides.misie@gmail.com a my Ti napíšeme všetky potrebné informácie. Tešíme sa na Teba. :)

Kde pôsobíme?

Príprava počas leta prebieha na Slovensku, vždy niekde inde. Viac info o príprave.
Počas leta posielame našich dobrovoľníkov do rôznych kútov na Slovensku (Luník XI, Boľkovce, Kokava nad Rimavicou, Orechov dvor, ...), ale aj za naše hranice (Ukraina, Rumúnsko, Albánsko, Anglicko, Sibír, Srbsko, ...).

Kam pôjdem v lete na misie?

Každý rok reagujeme na potreby v rôznych častiach Slovenska a celého sveta. Každý rok sú preto v ponuke rôzne misijné destinácie. Všetko sa ale dozvieš včas na prípravných stretnutiach. :)

Ako môžem podporiť VIDES?

Všetky možné formy podpory VIDESu nájdeš na Podporte nás.
usersheart-pulsesmile
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram