Vo víre troch živlov

VIDES
31. augusta 2012

Slovenská 4 členná skupina VIDES dobrovoľníkov sa v dňoch 18. 6. – 9.7. nachádzala priamo v Albánskej dedine Tale pri pobreží Jadranského mora. Čo nám obohacovalo život?

Zem pod nohami – prach,  kamene, piesok  a okolo veľa detí i  mladých s  albánskou krvou v žilách. Prímestský tábor o blahoslavenej Laure Vicuni, patrónke ich  saleziánskeho strediska, priniesol dynamiku do 3 týždňov . Hodnoty, na ktorých stavala v živote  Laura sa stali pevnou istotou aj pre nás.

Vzduch, vietor  vo vzťahoch –teplota vzduchu dosahovala  40 stupňov. Naštastie v noci trochu menej. Ľud z Balkánskeho poloostrova je plný emócií      a nasadenia sa do obidvoch smerov. To, čo albánci  robia, robia naplno:  či je to zápal v hre alebo prejavy hnevu.  Snaha o komunikáciu verbálnu s mnohými neverbálnymi prvkami z našej strany  priniesla úspech- dorozumeli sme sa a tábor s mnohými aktivitami  prebehol v pokoji. Inakosť našich kultúr, mentality , jazyka bol veľký, ale nie neprekonateľný.

Voda (v mori- stále mokrá, slaná..a ako to, že takú nemáme aj doma? )Bez vody , niet života- vďaka za vašu podporu na diaľku , za modlitby, za  materiálnu pomoc. VĎAKA aj komunite sestier saleziánok z Tale, ktoré nás prijali a vytvorili prestor pre spoluprácu.Vďaka všetkým slovákom, misionárom, s ktorými sme sa v Krajine orlov mohli stretnúť a prežiť  vo víre živlov  veľa významných  chvíľ.

"Prídete aj o rok?"  otázka mnohých detí, rodičov, spoluanimátorov, ktorá  nenecháva ľahostajnými ani Elen, FMA a ani dobrovoľníkov  Lenku, Dominiku a Michala. 

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram