Vo víre troch živlov

Elen, FMA
11. septembra 2012

Slovenská 4 členná skupina VIDES dobrovoľníkov sa v horúcich letných dňoch na prelome júna a júla nachádzala priamo v Albánskej dedine Tale pri pobreží Jadranského mora. Čo nám obohacovalo život?

Zem pod nohami – prach,  kamene, piesok  a okolo veľa detí i  mladých s  albánskou krvou v žilách. Prímestský tábor o blahoslavenej Laure Vicuni, patrónke ich  saleziánskeho strediska, priniesol dynamiku do 3 týždňov . Hodnoty, na ktorých stavala v živote  Laura sa stali pevnou istotou aj pre nás.

Vzduch, vietor  vo vzťahoch –teplota vzduchu dosahovala  pravidelne 40 stupňov. Naštastie v noci trochu menejJ . Ľud z Balkánskeho poloostrova je plný emócií  a nasadenia sa do obidvoch smerov. To, čo albánci  robia, robia naplno:  či je to zápal v hre alebo prejavy hnevu.  Snaha o komunikáciu verbálnu s mnohými neverbálnymi prvkami z našej strany  priniesla úspech- dorozumeli sme sa a tábor s mnohými aktivitami  prebehol v pokoji. Inakosť našich kultúr, mentality , jazyka bol veľký, ale nie neprekonateľný.

Voda (v mori- stále mokrá, slaná..a ako to, že takú nemáme aj doma? zato elektrina  bola každodenne neprítomná.. )

Bez vody , niet života- vďaka za Tvoju  podporu na diaľku , za modlitby, za  materiálnu pomoc.  Aj vďaka Tebe sme  v Krajine orlov mohli  prežiť  vo víre živlov  veľa významných  chvíľ.

“Prídete aj o rok? “ otázka mnohých detí, rodičov, spoluanimátorov, ktorá  nás nenechala  ľahostajnými

Elen, FMA a  dobrovoľníci Lenka, Dominika a Michal

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram