Víkend pre mladých kuchynčanov

Janka Tutková
5. septembra 2023

"Slavnica podhorie, polovičný, prosím." Tak zneli slová mladých cestujúcich z Kuchyne v autobuse. V dňoch 18.-20.8. sa stretli UPeCe, VIDES a decká z Kuchyne, ktoré už dávno nie sú deťmi, na saleziánskej chate v Slavnickom Podhorí.


Po úspešnom príchode na považské lúky a kopce sme sa s deckami zamýšľali na tému slov homílie Svätého Otca z tohtoročných Svetových Dní Mládeže: žiariť, počúvať a nebáť sa.
V sobotu sme sa venovali aktivitám zameraným na spoznanie Božej lásky, Milosrdenstva, Božej múdrosti a Ducha Svätého, teda učili sme sa počúvať. Slnečný deň sme okrem krátkych prednáškových blokov zaplnili smiechom, spevom, tvorením z hliny či ďalšími hrami. Nechýbali ani tie obľúbené, ako futbal a volejbal, mäso a indiánska šatka. Slnečné lúče nám pripomínali, že aj my môžeme v dnešnom svete žiariť.
Večer sme s horiacou sviecou putovali k 'zastávke', kde nás čakali citáty z Písma a modlitba chvál s výhľadom na jasnú hviezdnu oblohu.
Po vyčerpávajúcej horúčave sme sa preklopili do nedele, ktorá pokračovala putovaním. Do vedľajšej dediny sme sa síce odviezli autobusom, no naspäť sme plniac úlohy podľa mapy, ktorú nám sám Ježiš poslal, putovali peši. Úlohou púte bolo postaviť tri stany a tak budovať spoločenstvo, teda nebáť sa vykročiť.
Víkendovku sme zakončili tradične podpisovaním prezenčiek, upratovaním chaty a nedeľným obedom v štýle: "Čo treba dojesť zo včera."

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram