VIDES sa stretol online

Alexandra Kotoučková, Sofia Kotoučková
6. mája 2020

Ak by si niekto myslel, že karanténa zabráni organizácii Vides pokračovať v práci, je na omyle. Žiaden strach, samozrejme, žiadne preventívne opatrenia predchádzajúce šíreniu nákazy porušené neboli. Pýtate sa teda ako naše 4. Vides vzdelávanie prebehlo? Jednoducho. Vzdelávanie prebehlo online. Žijeme v 21.storočí a každý z nás je denno-denne v styku či už so sociálnymi sieťami, internetom, alebo inými online technológiami. A tak sme usúdili, že tentokrát nám sociálna sieť môže poslúžiť aj v našej dobrovoľníckej činnosti.

Neformálne vzdelávanie sme klasicky odštartovali v piatok poobede a spoločne sme pokračovali od soboty rána až do večera. Celé vzdelávanie bolo dynamické a interaktívne. Každý z nás sa zapojil do rôznych aktivít. Na našej online platforme sme privítali pár zaujímavých hostí, ktorí nám rozprávali o svojich zážitkoch z misií v Tanzánií či Číne. Keďže témou tohto vzdelávacieho stretnutia boli ľudské práva, v diskusií hostia priblížili dodržiavanie ľudských práv v krajinách, ktoré navštívili. Okrem iného sme sa v malých skupinkách snažili načrtnúť program na letné tábory. To či budú toto leto zrealizované však zatiaľ neviem s istotou potvrdiť. Samozrejme, nechýbala ani online svätá omša, či spoločná zábava v sobotu večer. Celé stretnutie sa nieslo v duchu radosti a smiechu. Sme veľmi radi, že sme sa tohto vzdelávania mohli zúčastniť a opäť vidieť každého jedného člena z tejto skvelej partie ľudí. Veľmi si vážime námahu hlavných organizátorov neforálneho vzdelávania, všetky ich nápady a lásku, s ktorou celý program pripravili. Taktiež sa nám veľmi páčilo, že sme sa ako na každom stretnutí znova niečo naučili a priblížili k Bohu.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram