VIDES sa prehupol cez štvrťstoročie

VIDES
8. novembra 2012

V dňoch 1.- 4. novembra sa uskutočnil 10. medzinárodný kongres dobrovoľníkov VIDES-u na tému “Recall-Rejoice-Renew” (spomínať, radovať sa, obnovovať). Spomínať a radovať sa, pretože VIDES tento rok oslavuje 25 rokov od svojho založenia, obnovovať, pretože tento kongres je príležitosťou na zdieľanie dobrých skúseností z praxe, na prehĺbenie identity VIDES-u a ako podnet pre dobrovoľníkov, aby čelili novým výzvam.

Bolo tu prítomných viac ako 200 účastníkov pochádzajúcich z 34 krajín (zo 4 kontinentov) a s početnou delegáciou pochádzajúcou z Talianska, krajiny, kde bol VIDES založený. Rozličnosť jazykov nebránila priateľským vzťahom medzi účastníkmi v typicky saleziánskom slávnostnom ovzduší rodiny.

31. októbra kongres predchádzali voľby, v ktorých generálna rada VIDES-u zvolila pre nasledujúce štvorročie novú administratívnu radu, pričom v úrade potvrdili Guida Barberu, prezidenta organizácie, a jeho osem spolupracovníkov, ku ktorým pribudlo ďalších päť radkýň. Voľbám predsedali: sr. Leonor Salazar, generálna riaditeľka VIDES-u a sr. Maria Luisa Miranda, generálna radkyňa pre saleziánsku rodinu.

Prvý deň kongresu začal privítacím pozdravom matky Yvonne Reungoat, v ktorom vyjadrila svoju vďačnosť všetkým osobám zodpovedným za animáciu VIDES-u v uplynulých 25. rokoch. Prítomných dobrovoľníkov pozvala k prijatiu výzvy byť svedkami lásky, ako ním bol aj Kristus. Guido Barbera, prezident VIDES-u, vo svojom príhovore podčiarkol význam dobrovoľníctva pre novú evanjelizáciu. Popoludňajšie aktivity začali saleziánskym vstupom sr. Mary Borsi s názvom “Saleziánske charizmatické korene VIDES-u” a pokračovali prezentáciou niektorých skúseností VIDES-u rozličných krajín a s workshopmi podľa jazykových skupín.

Druhý deň sa uvažovalo nad témou: “Pôvod VIDES-u a VIDES ako znak preventívnej lásky”. Stretnutie moderoval Gianni del Bufalo, prvý prezident VIDES-u a jeho zakladateľka sr. Maria Grazia Caputo. Pokračovalo sa zdieľaním skúseností VIDES-u v rozličných kontextoch a prácou v skupinách. Deň vyvrcholil interkulturálnym večerom.

3. novembra sa prehlbovala cesta VIDES-u prostredníctvom tém ako sú ľudské práva, interkulturalita, demokracia a spoločné dobro. Dobrovoľníci  jednotlivých pracovných skupín potom ponúkli svoj príspevok komisii zodpovednej za redakciu záverečného dokumentu, ktorý bude elaborátom záväzného Vyhlásenia obsahujúceho usmernenia na najbližšie štyri roky.

Štvrtý, záverečný deň kongresu  bol venovaný dialógu s don Pascualom Chavezom, generálnym predstaveným SDB a s matkou Yvonne Reungoat, generálnou predstavenou FMA.

Don Pascual Chavez zdôraznil, že preventívny systém dona Bosca je potrebné reinterpretovať a adžornovať pre dnešný svet. Ako kresťania sme povolaní budovať bratstvo, nielen solidaritu. Týmto spôsobom dobrovoľníci dozrievajú vo svojich životných voľbách a preto je dobrovoľníctvo tou najlepšou časťou mládežníckej pastorácie. Ono vyzýva dobrovoľníkov obnoviť svoj záväzok rásť v kresťanskej identite a dozrievať vo svojom projekte života.

Matka Yvonne Reungoat v krátkosti porozprávala o mladosti sv. Márie Mazzarellovej, o jej aktívnej službe vo farnosti a o jej intuíciách vo výchove iných žien. Vyzdvihla jej schopnosť tlmočiť preventívny systém ženským spôsobom. Potom vyjadrila svoju veľkú dôveru v mladých dneška, ktorí ju oslovujú tým, že vedia robiť odvážne rozhodnutia, vložiac sa do služby druhým. V záverečnom posolstve ich vyzvala, aby mali odvahu premieňať svoj vlastný život, prebúdzať v druhých túžbu po dobrovoľníctve, poukazujúc na to, že je to Boh, kto volá k tejto službe; silné presvedčenie a disponibilitu v realizácii božieho plánu. Nakoniec povedala: “Majte odvahu napredovať s radosťou a láskou…!“

Kongres sa ukončil eucharistickým slávením – sv. omšou, ktorej predsedal don Pascual Chavez v bazilike sv. Františka v Assisi.

Prevzaté zo salezianky.sk

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram