V dedinke za kukuričným poľom sa ozýval detský smiech

Lucia Daňová
29. augusta 2013

Druhý týždeň sa slovenskí dobrovoľníci rozdelili, jedna skupina smerovala domov „na Slováčinu“ a druhá sa premiestnila do vzdialenej dedinky Verbivka.

Veľmi pohostinní ľudia, otvorená náruč domácich tetušiek – našich kucháriek, skvelé deti pomohli spríjemniť zložitejšie misijné podmienky. I počas tohto tábora si dievčatá a chlapci prehlbovali vieru vďaka  šiestim pravdám viery, popri tom však ale museli plniť aj svoje domáce povinnosti. A tak bolo normálne, že deti uprostred tábora odišli pásť kravy alebo zberať seno.  Napriek tomu tu bol cítiť ich úprimný záujem o každú aktivitu, scénku, či hru, keďže väčšina z nich ešte nikdy predtým nebola súčasťou takejto akcie.

Kúpanie v blízkom rybníku, katechizácie, spoločná opekačka, služby Božie vytvorili príjemnú atmosféru i nové priateľstvá. Skupinky Veselka (slov. Dúha) a Šampióni nemali až také hojné zastúpenie v počte detí, to ale nebolo vôbec prekážkou pri vzájomnom meraní si síl. Tance si získali tak chlapcov ako aj dievčatá, dokonca i samotného otca Oleha, ktorý bol hlavou celého tábora. Spoločne s ním sa sestra Kaja, Ferry, Ela, Klára, Lucia a ukrajinské animátorky Oľa a Marička snažili nielen o animovanie detí, ale aj o spopularizovanie modlitby ruženca medzi domácimi ženami.

Ako všetko i tento tábor a s ním spojené aktivity sa museli skončiť, deti ale okrem pamätných kartičiek s modlitbou Verím v Boha dostali i drobnosti od animátorov. Každý si ale odnášal ešte niečo viac - myšlienku, že čas prežitý na tomto mieste bol ozaj požehnaný. Fotogaléria

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram