Stretnutie s nástupcom don Bosca

Veronika Jakubová
22. novembra 2016

Dňa 5.11. sme mali aj my, VIDES-áci, tú česť stretnúť sa s hlavným predstaveným saleziánov, donom Àngelom Fernández Artimem.

Stretnutie sa uskutočnilo v Žiline, kde sme deň s donom Àngelom odštartovali svätou omšou.  Svätá omša bola sprevádzaná detským zborom so živou hudbou. Za mnohopočetnej účasti saleziánskej rodiny z celého Slovenska zložili niektorí z nás aj sľuby saleziánov spolupracovníkov. Na kázni don Àngel vyzdvihoval dôležitosť otvorenosti katolíkov voči všetkým ľuďom. My sme sa v Žiline stretli ako VIDES-áci a tieto momenty sme prežívali spolu. S donom Àngelom sme sa dokonca niektorí odfotografovali, a tak máme na tieto krásne chvíle aj spomienku v podobe fotografie. Po svätej omši sme pokračovali v športovej hale zábavným programom, ktorého súčasťou bol aj don Àngel.

Program v saleziánskom duchu bol sprevádzaný zborom z Banskej Bystrice a heslom "vidíme inak" sme boli pozbudení pozerať sa na svet cez okuliare Titusa Zemana. Na pódiu sa predstavili niektoré saleziánske spoločenstvá či skupiny saleziánov spolupracovníkov. Tvorivou, v mnohých prípadoch vtipnou formou, predstavili svoju činnosť. Okrem nich na pódiu vystúpili aj tanečnice a tanečníci ľudového súboru zo Žiliny. Donovi Àngelovi ukázali, ako sa u nás na Slovensku tancuje. Don Àngel prijímal všetky výzvy, ktoré pre neho mali moderátori programu prichystané. 

Otec predstavený si tak zatancoval s tanečníkmi z ľudového súboru, zahral kalčeto proti provinciálovi Jozefovi Ižoldovi, ale aj odmeňoval súťažiacich novou knihou o don Boscovi. V rámci programu sme sa na pódiu smeli predstaviť aj my dobrovoľníci VIDES-u. Prezentovalo nás približne 15 dobrovoľníkov, medzi ktorými boli tí skúsenejší aj úplní nováčikovia. V scénke sa predstavili traja dobrovoľníci, ktorí v rozhovore predstavili činnosť VIDES-u a organizácie SAVIO, ako aj to, ako sa stať členom jednej z týchto organizácií. Možnosť stať sa misijným dobrovoľníkom má každý a my sa tešíme na nové tváre.
V hale vládla počas celého programu skvelá atmosféra. Don Àngel, ako nástupca dona Bosca sprítomňoval Božiu lásku a všetkých nás povzbudil vo viere.

Ďakujeme, don Àngel!

Podporte nás

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram