Stretli sme celý svet

Sr. Monika Foltýnová
10. júla 2022

Videsácke letné aktivity sme tento rok nezačali animátorskou pomocou na letných táboroch, ale našou cestou do Ríma, kde sa v dňoch 1.-5.7.20222 konalo celosvetové stretnutie misijných dobrovoľníkov organizácie VIDES. 

Na kongrese sa zúčastnilo cca 120 účastníkov z viacerých krajín Európy, Afriky, Ameriky, Ázie. Čakalo nás viacerých zaujímavých odborných prednášok na témy Kultúra vzájomnosti, či mladí protagonisti zmeny. Počas kongresu boli s nami viackrát vzácni hostia, napr. terajšia generálna Matka sr. Chiara Cazzuola FMA, bývalá generálna Matka Yvonne Reungoat FMA, či zakladateľka celosvetového Videsu sr. Mária Grazia Caputo, FMA. Avšak okrem prednášok sme boli obohatení aj skúsenosťou mladých a ich misijných skúseností z celého sveta. Isto veľmi krásnou chvíľou bol večer s názvom Oslava národov, ktorý bol plný spevu, tanca, a vzájomnej radosti. Po kongrese sme asi 40 pokračovali púťou na miesta, kde vznikla naša saleziánska charizma. Navštívili sme Mornese, Nizza, Valdocco v Turíne. Po 10 dňoch v Taliansku sme sa vrátili domov na Slovensku, avšak v srdci sme si okrem zážitkov priniesli aj nové medzinárodné priateľstvá.

Foto dokumentáciu nájdete v našej galérii, ale aj tu:

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram