Rumunsko

Alexandra Kotoučková
16. septembra 2021

Milované Rumunsko. Krajina, ktorá si získala moje srdce nie pre jej prírodné krásy, či obdivuhodné pamätihodnosti, ale vďaka vzácnym chvíľam s ešte vzácnejšími ľuďmi.

Aj toto leto pre nás Pán Boh pripravil nezabudnuteľný týždeň plný zážitkov, smiechu, hier, hudby, ale hlavne plný Jeho prítomnosti. Láskavý Boží dotyk nás sprevádzal počas celého týždňa v malom rumunskom mestečku Alešď. Počas tohto týždňa sme s miestnymi deťmi a mladými animátormi vytvárali krásne spoločenstvo, ktoré si navzájom odovzdalo veľa lásky a dobrej nálady. Práca s Rumunskými Slovákmi ma naozaj napĺňa. Deti a mladí v Rumunsku ovládajú slovenčinu vďaka ich rodičom a starším generáciám, ktorí sa snažia zachovať svoju slovenskú kultúru. Pravdou je, že nie každé dieťa hovorí a rozumie po slovensky na 100 percent. Aj z tohto dôvodu niekedy vznikajú úsmevné situácie, či jazyková bariéra, s ktorou nám však vždy pomôžu miestni animátori. Práve počas týchto dní sme mali možnosť sa toho veľa naučiť jeden od druhého. Vznikali nové priateľstvá a príležitosti pomáhať si navzájom. Zistila som, že práve tieto, na prvý pohľad obyčajné, či samozrejmé chvíle v kruhu priateľov, sú pre deti a mladých veľmi potrebné a významné pre rozvoj ich duše a osobnosti. Sú to dni, kedy spoznávajú samých seba, svoje talenty, ale taktiež svoje strachy, či slabosti. To, čo je však najhlavnejšie je to, že práve touto cestou spoznávajú Boha a jeho lásku k nám. Učíme sa spoločne modliť, chváliť Pána a byť jeho vďačnými deťmi. Spoločne sme slávili sväté Omše, spievali, vyrábali a tvorili výrobky od výmyslu sveta. Nesmeli chýbať ani scénky, ktoré deťom každý deň priblížili danú tému. Toto leto sme celý týždeň venovali téme Panna Mária. Hravou formou sme sa snažili deťom priblížiť našu Nebeskú Matku, ktorá nám po celý čas vyprosovala množstvo milostí. Preto sa jej chcem z celého srdca poďakovať, že osladila naše leto svojou blízkosťou. Verte, či nie, ale aj ja som sa vďaka týmto dňom naučila veľa nového o živote Panny Márie. Naučila som sa veľa aj od samotných detí, ktoré nám svojou nespútanosťou, jednoduchosťou a úprimnú radosťou pripomenuli pravé hodnoty a opäť nás voviedli do krásneho detského sveta plného zábavy, pohybu, energie a uvoľnenosti. Nemôžem nespomenúť ani mladých dobrovoľníkov a vždy dobre naladeného pána farára, ktorí s láskou a ochotou darovali svoj čas. Veľmi im ďakujem a každý z nich je pre mňa v niečom vzorom. Je na nezaplatenie učiť sa veriť Pánu Bohu a jeho výnimočným plánom, ktoré s nami má.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram