Rumunsko navštívil Don Bosco

Mária Kaločajová
30. augusta 2013

Posledné dva júlové týždne sa dobrovoľníci z Videsu vybrali do pohraničného mestečka Alesd v Rumunsku. Išli sme v zložení: sestry Mária a Danka, Nikol, Miška, Mery a dvaja chalani Feri a Marek.

Pán farár Peter hneď v úvode prejavil svoju láskavosť a zmysel pre humor, keď v rámci privítania slovenských dobrovoľníkov prerušil omšu, ktorú práve slúžil, aby nám poukazoval kde budeme bývať a kde sa máme zložiť. Celý čas sa o nás znamenite staral a spríjemňoval nám chvíle spoločného stolovania veselými príbehmi.

Počas týždňa sme deťom rôznymi aktivitami a scénkami približovali život a osobu dona Bosca. Veľmi nám pomáhali aj rumunskí animátori, ktorí všetko čo sa dialo prekladali, a tak pomáhali deťom lepšie sa vžiť do deja. Počet detí každým dňom stúpal až sme sa dostali k číslu 70.

Skupinky ovečiek, vlkov a medveďov (inšpirované snom dona Bosca z 9tich rokov) pomáhali donovi Boscovi pri zarábaní peňazí na vstup do seminára v rôznych remeselných dielňach, bojovali proti cholere, ktorá vypukla v Turíne, prehlbovali si vzťah k Panne Márií prostredníctvom ruženca a hľadali miesto pre don Boscove oratórium. Na záver týždňa sme sa vybrali na výlet do blízkeho mesta Oradea, kde sme si pozreli baziliku a vyšantili sa v detskom parku. A to už bol koniec nášho tábora a nastalo lúčenie. Deti sme obdarovali hračkami a rôznymi drobnosťami a každý dostal aj malú knižku o živote dona Bosca. Okrem hračiek si však deti odniesli aj myšlienku, že svätosť je možná a je tu pre každého. Fotogaléria

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram