Rumunsko 2022

Terezka Sobčáková
15. septembra 2022

Tohtoročný zájazd do Rumunska sa začal 30. júla 2022. Celkovo sa tohto požehnaného misijného dobrodružstva zúčastnilo 5 cestovateľov, a to vedúci partie Rasťo (Rastík), ďalej Saška, Sofy, Dorka, a nakoniec aj ja, Saška. S táborom nám však veľmi pomohol aj Rasťov spolužiak Marek.

Cesta prebehla vďaka Bohu v poriadku a šťastní aj unavení sme pricestovali do Alesde, kde nás však, ako každý rok privítal, s úsmevom na tvári, pán farár so svojím tradičným vynikajúcim gulášom. Po nočných gulášových privítacích raňajkách a jedinečných pánových farárových vtipoch sme prišli do internátu, vybalili si svoje veci, teda vlastne iba si položili kufre na zem a otovrili ich, ustlali si matrace na zem a uložili sa na spánok.

Následujúci deň sme pomaly začínali s prípravami tábora, s ktorými nám veľmi pomohli rumunskí animátori. Tento rok bol hlavnou témou tábora Ježiš. Deti prichádzali prvý deň do tábora s veľkou radosťou, avšak nie len prvý deň, ale pozvyšok celého týždňa. Každý deň sa mali možnosť dozvedieť o Ježišovi niečo nové, čo im pomáhalo Ho spoznávať stále viac a viac.

Naším zámerom bolo deťom ukázať pravdu o tom, aký je Ježiš nekonečne dobrý, milujúci, odpušťajúci, a že túži byť naším najlepším priateľom, ktorý nechce nič viac, iba naše srdce.

Každý deň sme program začínali privítaním detí, tancom na hymnu Môj Boh, rannou modlitbou v skupinkách a vďakami Pánu Bohu, a následne krátkou scénkou o Ježišovi. Po scénke následovali vždy táborové hry, vďaka ktorým deti hravou formou spoznávali Ježiša, a taktiež sa učili aj pomoci druhému, vzájomnej podpore a dôvere. Poobedný program pozostával z tvorivých dielní, kde si mohli deti maľovať a tvoriť rôzne zaujímavé veci a vonku sa hrali opäť hry, ktoré mali najradšej, ako Tik Tak Bum, žmurkaná, chlapci väčšinou futbal a dievčatá somára. Každý deň sme vždy ukončili tancom na hymnu a svätou omšou.

Na štvrtý deň sme sa spolu s deťmi vybrali na pekný výlet do Vadu Crisului. Deti sa po viac várkach previezli autom s pánom farárom a Rasťom na železničnú stanicu v Alesdi, odkiaľ sme sa vlakom dostali do spomínaného Vadu Crisului. Popricestovaní vlakom sme kráčali ešte 15 minút, až sme nakoniec prišli do lesa pri krásnej rieke. V lese sme deťom rozložili deky, občerstvenie zabezpečil pán farár svojím piknikovým košíkom a zmrzlinou, na ktorej si deti veľmi pochutili. Taktiež sa opekali špekačky a klobásky s dobrým rumunským chlebíkom.

Samozrejme okrem jedenia pozostával program ako obvykle zo scénky a hier, ktoré sa však nakoniec zvrtli do kúpania sa v rieke. Avšak ani v rieke sme sa nenudili, ale sme spolu s rumunskými animátormi a deťmi tancovali na rôzne pesničky, ku ktorým sa pridávali aj okoloidúci turisti. Nakoniec sme sa poobede vrátili rumunským vláčikom naspäť na stanicu do Alesda, kde si prišli po deti rodičia a niektoré odviezol domov pán farár spolu s Rastíkom.

Posledný slnečný táborový deň sa konali u detí obľúbené vodné hry, u ktoých sa nepodarilo nikomu ostať suchému, ani animátorom.  Ku koncu dňa sa deťom rozdala ako odmena spoločná táborová fotka a čokoláda. Samozrejme sa posledný táborový deň nesmel ukončiť program nejak inak, ako tancom na hymnu a svätou omšou. Po omši sme sa všetci animátori rozlúčili s deťmi, ktorých rodičia nás obdarovali hojným počtom sladkostí a koláčikov. Večer sme sa ešte zišli s rumunskými animátormi, s ktorými sme sa rozlúčili pri opekaní ďalších špekačíkov a klobásiek, tancovaní a rozprávaní sa.

Na ďalší deň nás pán farár zobral na odpust do Starej Hute a v nedeľu sme opäť pocestovali s pánom farárom na nečakaný výlet na Kozí chrbát, na ktorom sme si veľmi dobre poležali s výhľadom do neba. Neobvykle sa náš misíjný pobyt v Rumunsku predĺžil o dva dni, tak sme si predposledný deň urobili výlet do veľmi peknej Alba Julie, kde nás budúci kňaz Marek sprevádzal a ukázal nám aj zákutia v Alby Julii, kde študoval pár rokov. Natešení z výletu sme večer prišli naspäť do Alesdi, odkiaľ sme následujúci deň odcestovali domov, avšak najedení z rozlúčkového pánovho farárovho gulášu a nabalení sladkými nádieľkami od Ianka Štefančika.

Takto prebiehalo tohtoročné misijné Rumunsko, v Božej prítomnosti, radosti a Jeho nesmiernej starostlivosti o nás. Pevne veríme, že sa do Rumunska vrátime a naďalej budeme pokračovať v šírení Božieho kráľovstva.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram