Rastieme a rozlišujeme!

Dorota Uhliariková
26. februára 2019

V strede februára viedli naše kroky na 3. prípravné stretko do Dubnice nad Váhom, ktorá nás hostila celý víkend krásnym slnečným počasím.

Začali sme sv.omšou v miestnom kostole sv. Jakuba, kde vedie aj známa pútnická svätojakubská cesta. Večer nás prichýlili sestry saleziánky vo svojom dome, kde po bohatej večeri sme sa učili rásť (a nielen do šírky 🙂 ) cez fúkanie balónov až po vzájomnú spoluprácu pri súťažiach a spoločenských hrách. Veď tak ako rastie balón pri vdychovaní vzduchu, tak aj Duch Svätý rozširuje naše srdce láskou. A v spoločenstve si pomáhame rásť navzájom, pretože len spoločne môžeme prísť do nebeského kráľovstva. Deň sme zakončili videom s myšlienkou: Svätosť je aj pre teba, od hlavného saleziánského predstaveného dona Artimeho a krátkou modlitbou.

Ďalší deň k nám zavítala veľmi energická a veselá sestra Evka, ktorá nám priblížila piliere výchovy, preventívny systém v edukácii, animáciu a asistenciu, čo sa nám neskôr, pri práci s deťmi, určite zíde. Po chutnom obede nás slniečko vylákalo von, kde sme sa vybehali pri futbale, volejbale, či len tak sa poprechádzali a pooddychovali. Potom nám boli predstavené destinácie a nasledovala jedna z najdôležitejších, a zároveň, aj najkrajších častí tohto víkendu – čas pred Pánom, kde sme počas adorácie mali rozlišovať, kam sme povolávaní a čo nás tam ťahá. V tento deň nás čakala ešte jedna prednáška na tému Osoba v centre záujmu, kde nám Klára priblížila jednotlivé fázy vyzrievania dieťaťa. Zavŕšením bola sv.omša s miestnymi veriacimi. Večer sa rozprúdila fašiangová zábava s najrozmanitejšími maskami. Spokojní a vytancovaní sme rýchlo pospali.

A tak nastalo ráno, deň tretí z nášho víkendu, siedmy v týždni, kedy sa tešíme zo zmŕtvychvstania nášho Pána a všetkého jeho stvorenia. Vyvrcholením bola sv.omša za účastí detí, ku ktorým sme sa radi pripojili. Na záver sme si ešte poďakovali a povedali, čo si jeden na druhom ceníme, čím je takým darom pre svet a ľudí okolo.

A tak odchádzam z tohto víkendu plná vďačnosti za všetkých týchto ľudí, ktorí sú svetlom, radosťou a láskou, plní odhodlania meniť svet. S myšlienkou, že máme kráčať spoločne ako spoločenstvo a v každom človeku spoznávať tvár Boha.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram