Po stopách Jozefa Egyptského

Miriam Hoľková
17. augusta 2023

„Fíha, už vidím ten faraónov palác. Ale sú tu takí moderní v tom starovekom Egypte, aj basketbalový kôš majú.“ – aj takto vyzeral tábor v Sološnici, ktorý prebiehal 24.7. – 28.7. 2023.

S deťmi bola veľká zábava. V prvý deň sme sa dozvedeli o tom, aký bol Jozef obľúbený u svojho otca, o jeho krásnom plášti, aj o tom, ako ho jeho bratia hodili do cisterny, lebo mu závideli. Každý deň nám odkryl ďalšiu časť Jozefovho príbehu. Deti putovali do Egypta a vyskúšali si, aké je to slúžiť iným – tak ako Jozef slúžil Putifarovi. Zbierali sme spolu odpadky, a tak sa starali o prírodu, navštívili pani starostku Sološnice, ktorú sme obdarili výrobkami, ktoré deti vyrábali počas dielničiek. Počas štvrtého spoločného dňa, ktorý bol dňom športovým, sme žili svoje sny – keďže Jozef bol známy tým, že vedel vykladať sny. Prekonávali sme sa a skúsili si stanoviť svoj cieľ dňa. Náš tábor zbehol ako voda a v posledný deň prichádza vďačnosť. Jozef a bratia sa opäť stretávajú, uzmieria sa a tak sa nám odokryla aj posledná časť nášho príbehu o Jozefovi. Deti vyrábali rôzne výrobky pre svojich súrodencov, rodičov i „tajného kamaráta“, ktorého si vylosovali. Hrali sme rôzne hry, užívali si spoločný čas, plnili úlohy ,hľadali indície a nakoniec... Našli poklad! Tento týždeň bol plný krásnych okamihov, nových priateľstiev a smiechu. Naučili sme sa trošku menej závidieť, vytrvať, slúžiť, snívať, odpúšťať a napokon aj ďakovať.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram