Orechov dvor - doučovanie

Daniel Martinek
31. augusta 2020

Ďalšiu destináciou, ktorú navštívili VIDES dobrovoľníci bola osada Orechov dvor. Celé dva augustové týždne od 17-ho do 28-ho sa venovali mládeži a ponúkli im svoje živé srdcia na tácke. Spoločne s lokálnymi sociálnymi pracovníkmi a sestrami saleziánkami zvyšovali úroveň gramotnosti prostredníctvom hier a doučovania.

Počnúc prvým dňom si nás deti a mladí veľmi obľúbili. Na tvorivých dielňach sme sa do obedu spolu učili vytvárať rôzne umelecké diela a niektoré z nich nám deti i darovali. Iné si zasa dali spraviť účes s menom animátora ? Je dôležité spomenúť, že tak ako sa dbalo na pitný režim, dbalo sa aj na  hygienické opatrenia. Po obednej prestávke sme pokračovali doučovaním. Doučovalo sa široké spektrum tém, no najčastejšie to bola matematika či čítanie.

Druhý týždeň sme zamenili pár členov za nových, ktorí k nám prišli ako veľká posila. Týždeň začal klasickým programom, ale hneď v prvý deň prišla nečakaná správa. Nasledujúce dva dni malo byť centrum zatvorené. Nás to však neodradilo a s menšou pomocou sestier saleziánok sme zrealizovali alternatívny plán. Boli sme s nimi vonku, pričom nám počasie hralo krásne do kariet. Na parkovisku burácali kolobežky, vedľa sa tancovalo, spievalo a hralo. Tieto dva dni vonku mohli pripomínať atmosféru tábora, ktorý sa tam konal minulý mesiac.

Hoci program končil o 15tej, niektorí mladí z osady využili svoj voľný čas a spolu s nami prichádzali na sv. omše na Klokočinu. Po nej sme si príjemne podebatili a odprevadili ich na autobus.

Veľmi dôležité je spomenúť aj spoločný čas strávený mimo osady. Spoločne sme spoznali zákutia Nitry ako Kalvária, Nitriansky hrad, dokonca sme vyšli na vrch Zobor a odtiaľ sme prešli do Dražoviec..., náhodné stretnutie so sr. Elen, večery u sestier, či pravidelná večerná modlitba ruženca. Tieto chvíle utužili náš tím a dodali nám nových síl. Milým momentom bolo zapojenie sa jednej sociálnej pracovníčky do našej VIDES partie, ktorá tam akurát v tom čase praxovala.

VIDES tak zaujal Orechov dvor, že niektorí hlboko uvažujú nad účasťou na stretnutiach. Tak, a čo ty? Na čo ešte čakáš? Daj misiám zelenú a príď k nám. Čakáme Ťa ?.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram