Novembrový VIDES víkend online

Jakub Šebo
30. novembra 2021

Tohtoročné novembrové stretnutie Vides víkendu sa konalo 26.10. - 28.10.2020. Žiaľ, situácia nám nedovolila stretnúť sa fyzicky, a preto sme sa presunuli už do známeho online priestoru. Počas víkendu sme prebrali nasledujúce okruhy tém: kritické myslenie, harmonický životný štýl a dimenzie človeka. Hosťom víkendu bola Barbora Okruhľanská, ktorá si pre nás pripravila prednášku o mediálnom svete. Viac o víkende nám prezradil účastník Jakub.

Posledný novembrový víkend patril v mojich myšlienkach len Videsu. Veľmi som sa tešil, že opäť stretnem ľudí, od ktorých sa môžem niečo naučiť do života, či už do každodenného alebo misijného. Predstava prechádzky v zámockom parku v Dolnej Krupej pri Trnave, bola určite lákavejšia, ako myšlienka, žeby sa stretnutie Videsu malo odohrať v online priestore. Pár dní pred stretnutím bol vyhlásený lockdown a nám ostala možnosť stretnúť sa len prostredníctvom internetu.

Priznám sa, že z presunu do online sféry som mal pocit úzkosti. Seba som sa pýtal: „Ako budem reagovať, budem rýchly, budem presný? Už neštudujem, oni (Videsáci) majú omnoho viac skúseností s online hodinami a výučbou...“ Nevedel som si predstaviť, ako bude možné nám odovzdať poznatky a skúsenosti, ktoré nás majú formovať na misiu. Tento „online víkend“ mal trvať jeden a pol dňa. No chuť napredovať vo formácií bola silnejšia, ako strach, veď prinajhoršom si to len odsedím, povedal som si.

Obava sa premenila na malý úžas. Sestry saleziánky a všetci, ktorí sa pričinili o zorganizovanie tohto eventu, to mali premyslené od začiatku do konca, tá obratnosť, odbornosť, láskavosť s akou dokázali reagovať ma naozaj udivovala. To tam proste fičalo ako hodinky. Po organizačnej stránke, tomu rozumej ako: prednášky, zamyslenia, hry, tam nič nechýbalo.

Nad tým všetkým som pociťoval veľkú starostlivosť, cítil som, že sa niekto chce o mňa postarať. Bolo to pre mňa v istých momentoch intímne alebo také silné, že som to chcel opätovať.

Po tomto stretnutí cítim zo seba ťah na bránu, že idem asi správne. Ešte neviem, odkiaľ tento pocit vychádza a kam smeruje, no pre mňa je dôležité a veľmi smerodajné, že cítim pokoj.

Druhý tohtoročný Vides mi priniesol Jeho pokoj.

Chvála Kristu +

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram