Neboj sa nazrieť do zákutí tajomstva

Sr. Elena Caunerová
16. decembra 2014

Šanca vyskúšať svoje komunikačné zručnosti so sebou, s druhými, ale hlavne s Bohom. V priebehu troch dní v strede decembra mali viacerí VIDES dobrovoľníci – začínajúci svoju prípravu – zastaviť sa a zamyslieť sa nad témou: Aktuálnosť Svätého písma pre môj život.

V školiacom stredisku Agapé vo Svätom Jure sa 17 účastníci spolu s lektorkami snažili  ponoriť sa do tajomstva Božieho slova. Pracovné bloky o Svätej zemi, o Biblii, interaktívne dynamiky spojené s možnosťou manuálnych tvorivých aktivít boli náplňou formačného víkendu. Spoločenstvo v skupine sme utužovali výletom na Biely kameň, spoločenskými hrami a návštevou  čokoládovne. Zvláštnu formu spolupráce sme si vyskúšali pri tlačení auta, ktoré malo vážnu poruchu štartéru.

A čo si z víkendovky odnášajú účastníci?

  • "Silným momentom pre mňa bola spoločná adorácia v kaplnke v piaristickom kláštore.“ 
  • "Odnášam si rozhodnutie čítať denne úryvok z Biblie.“
  • "Jednoduchosť, primeranosť a jasnosť pri podávaní informácií v pracovných blokoch, zaujímavé pomôcky na lepšie pochopenie témy."

Lektorka Marika, FMA v závere účastníkom povedala: „Oceňujem otvorenosť vášho spoločenstva, hlboký záujem a veľa otázok  k téme  Svätého písma.“

Sväté písmo prináša veľa zákutí, ktoré je možné objavovať celý život. Preto NEBOJME sa toho. Fotogaléria

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram