Medzinárodný kongres alebo WE ARE VIDES, WE ARE ONE!

Mária Feledíková
16. augusta 2016

Štyria videsáci v očakávaniach odleteli zo Slovenska, aby reprezentovali slovenský VIDES a našu vlasť na medzinárodnom VIDES kongrese v Ríme. V generálnom dome saleziánov sa stretli zástupcovia z približne tridsiatich štyroch krajín sveta.

Spoločne sme sa zúčastňovali prednášok o dobrovoľníctve pre civilizáciu lásky, o láske k blížnym, viackrát sme sa dotkli aj tém imigrantov a ľudských práv. Všetko sa nieslo v duchu myšlienky „Majme sa radi, lebo ak sa nebudeme mať radi, nemôžeme dávať lásku ďalej.“ O počutom sme spoločne diskutovali na poobedných workshopoch. Obohatením boli aj prezentácie misijných činností  iných krajín, keďže VIDES má rôzne zamerania, vždy podľa potreby miestnych. Iné kultúry sme spoznávali aj na tzv. večeroch národov, kde krajiny predvádzali vždy niečo pre ne charakteristické. My sme to rozbalili v posledný večer  našim folklórom. Ľudové tance sme poctivo nacvičovali skoro každý večer. Súčasť kongresu boli aj trhy, kde každá krajina ponúkala svoje typické produkty alebo suveníry.

Počas voľného dňa, keď sa hlasovalo za nový VIDES tím, sme si prezerali Rím. Spoločne sme prešli aj bránou milosrdenstva v chráme sv. Petra. 

Táto konferencia  pre mňa znamenala  spoznanie  nového; či už kultúr, priateľov, poznatkov, kontaktov. Veľkým šťastím a zážitkom pre mňa, a určite aj pre ostatných, bolo stretnutie, zoznámenie a odfotenie s generálnym predstaveným saleziánov a taktiež s generálnou Madre saleziánok. Verím, že aj vďaka  kongresu rozšírime spoluprácu a utužíme vzťahy s inými krajinami a využijeme každý poznatok, ktorý sme získali. A challenge – odfotiť sa s každou krajinou, ktorá sa  zúčastnila kongresu –  sa nám celkom dobre podarilo splniť, pretože videsáci sa radi fotia všade. Je to jedna z vecí, ktorá nás spája. Na záver už len dodám vetu, ktorá mi ostala v podvedomí:

„WE ARE VIDES, WE ARE ONE!“

„MY SME VIDES, MY SME JEDNO!“

Fotogaléria   Podporte nás

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram