Láska, čas a smrť

Eliška a Erika Karčové
22. novembra 2020

Máme za sebou ďalší VIDES-víkend. Opäť sme sa mohli stretnúť, síce nie osobne, ale aspoň cez Zoom sme sa na seba pousmievali. Celé sme to odštartovali hrou mestečko Palermo, v ktorej sa objavili mafiáni a aj mešťania.

Naše hlavičky sme potrápili pri tvorbe básní, pri krížovkách, kde sme objavili srdce, ktoré symbolizovalo lásku, hodiny predstavujúce čas a strom starobu. „Láska, čas a smrť sú tri abstrakcie, ktoré spojujú všetky ľudské bytosti na tomto svete.ˮ Toto všetko malo súvis s filmom, ktorý sme si na domácu úlohu pozreli a počas stretnutia o ňom diskutovali.

Našim hosťom bol učiteľ dejepisu, ktorý predniesol pútavú prednášku o kritickom myslení, kde sme nesedeli len pasívne, ale zapájali sme sa aktívne do rôznych úloh, ktoré si pre nás pripravil. Nahliadli sme trošku do života Napoleona Bonaparte, ktorý bol cisárom, mal priemernú výšku, bol typický tým, že žil v blízkosti svojich vojakov a na portrétoch je zobrazovaný s jednou rukou v kabáte a mnoho ďalšieho.

„Dnes je krásny deň.ˮ v tomto duchu sa niesla ďalšia aktivita, pri ktorej sa skupinky porozprávali o minulosti, dobe našich rodičov, prítomnosti a aj o budúcnosti.

V sobotu večer sa nám zatriasla zem pod nohami a mali sme možnosť vidieť búrlivosť sopiek, ktoré sme vytvorili z toho, čo sme mali doma. Predviedla sa nám korálková sopka, sopka z coca coly, sopka zo sódy a octu, ale aj nakreslená na balóne. Niektoré boli naozaj výbušné, a tak v tomto tempe sme sa preniesli do ďalšieho bodu a to ako zvládame stres. Padli rôzne názory o tom ako sa so stresom vysporiadavame, napríklad plačeme, ideme si zabehať, obhrýzame si nechty, konzumujeme viac potravín, upratujeme, zhlboka dýchame a iné.

A celý VIDES-víkend sme ukončili spoločnou modlitbou a popriali sme si dobrú noc.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram