KTO SI?

Erika Karčová
25. októbra 2019

V piatok, 11.októbra, nasadnúť do autobusu alebo vlaku a pricestovať do Liptovských Revúc. To bol prvotný plán, ktorý sa podarilo všetkým splniť. Po prvých zvítaniach a objatiach sme obsadili jedáleň, v ktorej sa rozliehala rozprava o uplynulom mesiaci. Piatkový večer sa niesol v duchu spoznávania sa a spoznania kto/čo je VIDES, čo robí a mnoho ďalšieho. Ako nováčikov nás čakalo malé privítanie, kde sme si otestovali našu súťaživosť, trpezlivosť, vytrvalosť, oddanosť, ale aj našu zdatnosť.

Sobotné ráno sme začali svätou omšou, kde nám pán farár priblížil silu ruženca a načerpali sme duchovný pokrm. Následne sme prijali telesný pokrm, aby sme mali silu a energiu sa učiť, spoznávať... Program sme začali pozeraním sa do zrkadla a odhalili sme, že témou prvého stretnutia je personalita. Pozreli sme sa na to, ako vnímame sami seba a ako nás vnímajú ľudia naokolo. Zamýšľali sme sa nad otázkou: „Kto si?“  (napr. dievča/chlapec, dobrovoľník, rodič, študent, syn/dcéra, Božia dcéra/Boží syn...). Naučili sme sa, že sme jedna veľká záhrada, o ktorú (ak dovolíme) sa starajú naši kamaráti, susedia... rôznou radou, rozhovorom. Uvedomili sme si, že každý z nás je odlišný, že každý má iné povahové vlastnosti, a predsa je jedinečný. Po čase nám vyhladlo v bruškách, napapali sme sa parádneho obedu a samozrejme dali sme si menšiu siestu. Ktorú každý strávil po svojom. Jedni hrali basketbal, futbal, ďalší si užili prechádzku v jesenných farbách prírody so slnkom svietiacim na oblohe bez jediného obláčika a iní strávili čas v kuchyni upratovaním a spoznávaním sa. V popoludňajších hodinách sme mali možnosť počuť skúsenosti a zážitky z Afriky, rozprávané Tomášom. Dozvedeli sme sa rozdiel medzi pravou a falošnou motiváciou, a aj o tom, aká je motivácia v našom živote dôležitá. Večerný sobotňajší program sa niesol v retro štýle. Mali sme možnosť opäť sa vrátiť do detských čias a zahrať sa, zabaviť sa. Záver dňa sme ukončili spoločnou modlitbou – misionárskym ružencom. A nadišiel čas spánku, ale ako to poväčšine býva niekto cíti potrebu spánku, a potom sú tu i takí, ktorí trošku ponocujú, trávia čas rozhovorom, hrou alebo riešením sudoku.

Nedeľu, deň Pána, sme strávili spoločne na svätej omši. Po nej nasledovali posledné informácie a upratanie priestoru, v ktorom sme mali možnosť stráviť víkend. Posledné objatia a každý sme mali jasný cieľ, vrátiť sa k našim blízkym a začať konať svoju misiu už doma.

A na záver: „Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí.“ Dominik Savio. Aj takto by sa dal opísať víkend strávený v Liptovských Revúcach, v obklopení krásnej prírody.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram