Keď sa smejú, plačú a modlia ako Dávid

Martina Vrbanová
12. januára 2013

Prvý novoročný víkend venovali pokročilí VIDESáci Bohu. V čarovnej, snehom pokrytej prírode na Látkach prehlbovali svoj vzťah k Sv. Písmu, najmä k žalmom.

„Chceme, aby mladí stále viac a viac objavovali krásu Sv. Písma a jeho potrebu v každodennom živote. Robíme to tvorivo, zážitkovou formou, aby si to zvnútornili a svoje nadšenie pre Božie veci mohli šíriť ďalej,“ spomenula dobrovoľníkom sestra saleziánka Dáška Kráľová, zodpovedná za kurzy EMAUZY, ktoré VIDESáci tohto roku navštevujú ako súčasť formačného stretnutia Dobrovoľník – kresťan.

Podrobnosti o víkende, ktorý mladých misionárov veľmi obohatil, musia zostať utajené, aby o zážitok a pravú atmosféru neprišli ďalší záujemcovia. Preto pár vecí od veci:

  • VIDESáci putovali niekoľko kilometrov po ľade a snehu do vedľajšej dediny na svätú omšu. Cestou si nonstop spievali.
  • Sánkovali sa v každej voľnej chvíli, niektorí aj cestou z a na nedeľnú svätú omšu.
  • Cestou domov v Látkach nezastavil autobus. Šofér po nich pozeral, oni kývali, bežali a nič. Vybrali sa pešo a stopovali.
  • Trojica stopárov skončila na neplánovanej návšteve u cudzích ľudí, kde bol práve na obede miestny pán farár. O dušu propagovali VIDES a saleziánske veci a viac – menej sa dohodli na spolupráci.
  • Záchranca spomínanej trojice – riaditeľ cirkevnej ZŠ v jednom meste – čaká životopis od jednej stopárky, ktorý plánuje evidovať kým sa mu neuvoľní miesto alebo kým neotvorí vysnívanú škôlku.  
  • Všetci stopujúci dorazili do Detvy, kde vstúpili do Kláštora bosých karmelitánok.
  • Zdalo sa im to zaujímavé, ale neostal tam nikto.
  • VIDESáci šťastne dorazili domov, plní zážitkov a povzbudení.

Fotogaléria

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram