JA V ♥ SVETLO MÁM

Lucy
31. augusta 2012

Rumunské mestečko Aleşd sa stalo počas posledných júlových dní pôsobiskom troch dobrovoľníkov – Janky, Lukyho, Lucky pod vedením Márie Rehákovej FMA a Márie Svoreňovej FMA. Spoločne s rumunskými animátormi sa v tomto multikultúrnom meste podieľali na spríjemnení letných prázdnin tak slovensky ako aj rumunsky a maďarsky hovoriacim deťúrencom.

Počas prímestského tábora deti cez scénky a katechézy spoznávali tajomstvá Ruženca svetla. Veľkou udalosťou bola predovšetkým svadba v Káne s takmer skutočnou svadobnou zábavou 😉 Cez rôzne aktivitky a tvorivé dielne si deti počas týždňa precvičovali šikovnosť svojich rúk, nôh, jazyka i mysle. Snažili sa stať lepšími ľuďmi obnoviac si krstné sľuby, očistiac si srdiečka v svätej spovedi, prijatím živého Pána v svätej omši. No nezabudlo sa ani na zábavu: futbal, tance, pletenie bužírok, hry, výlet... 

Deti niekedy  nechápali zložitosť slovenčiny, animátori nerozumeli rumunčine, ale prítomný bol Liek: vzájomná láska. Svojou nenáročnosťou a vďačnosťou deti dodávali energiu unaveným animátorom. Počas celého pobytu bolo cítiť aj pohostinnosť a láskavosť mladších i starších, animátorov i ich rodičov. Rodinnú atmosféru dotvárala ochota, flexibilita a neustála dobrá nálada tamojšieho pána farára. 

Na záver tábora si rodičia detí našli chvíľu, prišli, a tak sa mohla uskutočniť „menšia“ rodinná párty. Pri rozlúčke boli deti smutné, ale odpoveďou animátorov: MOŽNO na ich otázku či sa ešte niekedy uvidia, pookriali a odchádzali s úsmevom na perách i v duši :).  

Toto krásne Božie dielo sa udialo aj vďaka modlitbám a obetám mnohých, za ktoré im  dobrovoľníci ďakujú a vymodlujú im hojné Božie požehnanie!

Viac fotiek nájdeš na našom facebooku 🙂

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram