Indiáni na kráľovskom dvore

Martina Škutová
30. júla 2017

Spoločným cieľom videsákov, z rôznych kútov Slovenska a domácich animátorov bola Kokava nad Rimavicou, kde sa uskutočnil prvý tábor.

Niesol sa v duchu Indiánov. Každý indiánsky kmeň si vytvoril svoj totem. Prvý večer deti čakala nočná hra, ktorú s menším strachom a poznatkami biológie zvládli. Počas dní v tábore mali deti vyriešiť nejaké úlohy či záhady straty vlajky. Nechýbala ani spoločná turistika, kde po dlhšom zvažovaní ciest sme nakoniec našli naše miesto táboriska. Posledný večer nás čakalo spoločné opekanie na indiánskom území.  Deti odchádzali s novými zážitkami a vtipnými spomienkami domov.

My ako animátori sme pokračovali v príprave na ďalší tábor, ktorý začínal nasledujúci týždeň a to v dedinke Boľkovce. Témou tábora bolo Na kráľovskom dvore. Deti počas tábora sprevádzali jednotlivé indície, ktoré boli určené na každý deň. Vytvárali sme erby, učili sa novým tancom a nechýbal ani obľubený futbal. V polovici tábora nás čakala menšia turistika, počas ktorej sme stretávali jednotlivé osoby, pri ktorých sme plnili úlohy. Na konci  turistiky sme museli sa prebrodiť riekou Ipeľ, kde naši šikovní animátori preniesli včetky deti a animátorky na druhý breh. Nechýbalo ani spoločné kúpanie sa v Ľuboriečke a neskoršie opekanie v Osuší.

Už takpovediac tradíciou sa stáva dievčenský a chlapčenský večer. Kde chlapci mali svoj večerný program, pozeranie obľúbeného chlapčenského filmu a dievčatá sa zúčastnili miss Boľkovce 2017. S dievčatami sme prešli jednotlivé kolá miss. V jednom kole mali dievčatá odpovedať na otázky typu: Aké moje vlastnosti sa mi páčia? Čím chcem byť keď budem veľká.... Miss Boľkovce 2017 sme sa nakoniec stali všetky, lebo každá z nás je jedinečná. Bodkou tábora bol spoločný tanečný program. Z tábora sme všetci odchádzali s nádejou, že o rok sa vidíme znova.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram