Formačná časť prípravy dobrovoľníkov na leto je ukončená

Martina Vrbanová
1. apríla 2012

Posledné spoločné stretnutie videsákov, v hesle dobrovoľník – misionár, malo jasné vyvrcholenie – dobrovoľnícky sľub a odovzdávanie misijných krížov. Nič sa tu ale nekončí, práve všetko začína!

Prelom marca a apríla bol prelomom aj vo VIDESe. Aktivitami zameranými na spoluprácu, komunikáciu a rozvoj sociálneho cítenia mladí ukončili svoje osobnostné a misionárske rozlišovanie a podľa potreby boli definitívne rozdelení do letných pôsobísk na Slovensku, Ukrajine, v Albánsku a Rumunsku. Odteraz sa budú v týchto skupinách venovať prehlbovaniu znalostí jazyka a kultúry svojej misijnej krajiny a bezprostrednej príprave táborov.

Víkend sa odohrával v Osade – časť dediny Boľkovce – kde videsáci cez leto pôsobia už niekoľko rokov. V priebehu prípravy boli dobrovoľníci aktívni aj pri svätých omšiach, pomáhaním pri liturgii, prednesom pašií alebo apoštolátom po domoch.

„Jedna pani sa modlila, aby ku nej niekto prišiel a porozprával sa s ňou. Aj vodu nachystala.. A my sme prišli! Bola som z toho veľmi povzbudená, že človek ani neplánuje a koľko môže tomu druhému dať,“ spomína na neohlásenú návštevu Lamiya.

Prítomnosť a činnosť dobrovoľníkov v dedine počas víkendu, aj počas dlhodobejšej spolupráce pri ich odchode ocenil pán farár Vlado Ľalík:

„Vidno tu napredovanie a bude to ešte lepšie. Sú to misie.“

Fotogaléria

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram