Don bosco v Sološnici

Natália Molnárová
15. júla 2022

Od 11.-15.7 sme sa vydali robiť dobro do dedinky na Záhorí - Sološnice.

Témou tábora bol Don Bosco. Každý deň Don Bosco písal deťom list, ktorý sme si ráno prečítali a následne sa s deťmi o ňom rozprávali. V liste bola ukrytá aj hlavná myšlienka, ktorá sa niesla celým dňom. Začali sme myšlienkou Rodina, pokračovala Férovosť, Putovanie, Veselosť a nakoniec Sen. Sološnica má veľmi láskavých a dobrosrdečných ľudí, čo sa preukázalo aj pri deťoch na tábore. V ich očiach bolo vidieť veľkú vďačnosť.

Foto dukumentáciu nájdete v našej galérii, ale aj tu.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram