Assemblea Vides 2014

Veronika Kamená
6. novembra 2014

V dňoch 31.10. - 2.11. sa v Talianskom Viterbe konalo stretnutie delegátok a mladých z viac ako 20 krajín, kde je VIDES prítomný. Slovensko zastupovali dve sestry saleziánky a dve dobrovoľníčky.

Naša skupina do Talianska pricestovala už vo štvrtok, preto mala možnosť pozrieť si pamätihodnosti Ríma a zložiť svoje modlitebné úmysly na sv. omši v bazilike sv. Petra. Sprievodkyňu nám robila sr. Mária Reháková, ktorá sa v Ríme v súčasnosti pripravuje na misie.

Stretnutie vo Viterbe sa nieslo v príjemnej, rodinnej atmosfére, pričom hlavne pri stolovaniach, bol čas rozvíjať nielen jazykové schopnosti, ale najmä spoznávať iné kultúry a prácu s VIDES dobrovoľníkmi v iných krajinách.

Program bol zameraný na bilanciu uplynulého roka, schvaľovanie rozpočtu, formou svedectiev sa predstavila práca vybraných dobrovoľníkov a pod.

V sobotu sa k nám pripojili sestry z Generálnej kapituly FMA na spoločný formačný program zameraný na ľudské práva, etickú spoločnosť, evanjelizáciu v práci don Bosca a M. D. Mazarello. Veľmi zaujímavé a silné momenty priniesol rozhovor so sestrou z Venezuely o situácii v krajine. Podnietilo nás to k modlitbám za nich. Počas popoludnia bola možnosť si pozrieť mestečko Viterbo, získali si nás jeho spletité úzke uličky a historické budovy.

Počas nedele, sme si pred návratom na Slovensko stihli pozrieť izbičky, kde don Bosco býval keď sa zdržiaval v Ríme a tiež byť na Anjel Pána s pápežom Fantiškom.

Na našich cestách po rôznych miestach, sme mysleli v modlitbách na všetkých dobrodincov, deti a mladých, ku ktorým dobrovoľníci prichádzajú a na všetkých Videsákov. Veríme, že to bude cítiť!

Fotogaleria

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram