Advent & misie; Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky

Alžbeta Hortová
4. decembra 2016

Svoje letné misie opisuje ako návrat do radostného detstva. Čomu ho čas v Rumunsku naučil a aký zmysel vidí v advente? Viac o svojej misijnej skúsenosti aj o prežívaní adventu nám v rozhovore prezradí videsák Peťo Phanvan.

Má pre teba advent nejaký špeciálny význam?

Počas roka prežívam niekoľko období, kedy sa môj vzťah s Bohom špeciálne rozvíja. Advent je jedným z nich. Paradoxne, nie je to tým, že by som sa viac modlil než inokedy. Skôr Bohu dôverne odovzdávam každodenné povinnosti. Má to pre mňa väčšiu cenu a napĺňa ma to vnútorným pokojom.

Adventné obdobie ponúka veľa možností, ako sa pripraviť na príchod Ježiša. Sú misie pre teba aj istou prípravou „do života“? Zažil si v Rumunsku nejakú situáciu, ktorá ťa ovplyvnila aj v bežnom živote, po návrate z misií?

Milo ma prekvapilo, keď sa deti vôbec nesťažovali na obedy, ktoré boli na tábore skromné a takmer každý deň rovnaké – krajec chleba so šunkou. Ba čo viac, boli veľmi spokojné a vďačné. Tento zážitok mi pomohol viac si uvedomiť, ako prieberčivo sa často správam.

De facto, každá skúsenosť je neoceniteľná. Spoznávanie novej kultúry, plánovanie a realizácia tábora, práca v kolektíve, komunikácia s ľuďmi žijúcimi značne odlišné životy, venovanie sa deťom a mnoho ďalšieho som zažil v Rumunsku. Som presvedčený, že toto všetko v budúcnosti veľakrát využijem, aj keď už v inej forme.

Advent je aj o vytrvalosti v predsavzatiach, o čakaní, ktoré predchádza príchod Spasiteľa... Čo ti pomáhalo vo vytrvalosti, keď prišla únava či „ťažšie časy“ na misiách?

Nič také som na misiách nezažil. V posledných mesiacoch pred odchodom do Rumunska som mal veľmi málo času sa venovať animátorstvu, preto som sa veľmi tešil na deti, ktoré stretnem. Bol som tam zároveň prikrátko na to, aby som sa stihol psychicky vyčerpať. Práve naopak, užíval som si tieto dni.

Pokiaľ ide človek na misie so správnym úmyslom, nezištne dáva, čo má a sprevádza ho Božie požehnanie, nič ho nemôže odradiť. Ak by som mal dať nejakú radu, tak v ťažkých časoch odporúčam často a úprimne hovoriť: „Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko.“

V dnešnom evanjeliu čítame: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“. Ako túto výzvu prenáša do života misijný dobrovoľník?

Význam týchto slov spočíva v prinášaní dobrého ovocia, ako sa píše ďalej v evanjeliu. Ja, rovnako ako väčšina videsákov, sme príležitostní misijní dobrovoľníci, na misie zväčša neodchádzame na viac ako mesiac. Vnímam preto podstatné vnášať toto Božie slovo predovšetkým do bežného života. Žiť každý deň naplno, neusilovať sa konať dobré a často priveľké skutky len na misiách a iných príležitostných akciách. Ak budeme verní voči Pánovi vo všednosti, tak misie nám prinesú veľa milostí a my budeme požehnaním pre ľudí.

Ďakujeme pekne za inšpiratívny rozhovor a pripájame modlitby za Rumunsko!

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram