Advent & misie; Hlásanie radostnej zvesti

Alžbeta Hortová
11. decembra 2016

Ukrajina sa stala jej srdcovou záležitosťou. Čo je dôvodom, prečo sa tam každé leto vracia? V treťom zo série adventných rozhovorov s misijnými dobrovoľníkmi nám povie viac o misiách a advente videsáčka Klára Kubištelová.

Čím je adventné obdobie pre teba výnimočné?

Adventne obdobie je pre mňa časom, kedy sa snažím spomaliť, uvažovať nad prežitým rokom a nad tajomstvom Vianoc. V minulých rokoch sa mi to darilo, tento rok je výnimočný tým, že zatiaľ sa neviem zastaviť :D. Advent je pre mňa tiež časom radosti z prichádzajúcich Vianoc a narodenia Ježiša.

Tretia adventná nedeľa sa označuje aj ako „radostná“. Spomínaš si na nejakú radostnú situáciu v súvislosti s misiami?

Už každá misijná skúsenosť je radostná sama osebe. Je to veľmi pekné. Počas táborov na Ukrajine nie vždy všetko ide podľa plánu a aj v tom je krása Ukrajiny. Síce to nejde podľa plánu, ale Božím riadením to skončí ešte lepšie :). Posledný týždeň tábora (pod týmto pojmom myslím 4. týždeň mojej mesačnej misijnej skúsenosti) sme na veľkej hre trochu improvizovali a hrali „Náhodu“. Je to poriadna behačka, pri ktorej na stanoviskách deti plnia rôzne úlohy zamerané práve na náhodu.

Veľmi sa im to páčilo, až tak, že nechceli ani skončiť.

 Pritom boli ubehaní, občas sklamaní z prehry, ale ten súťaživý duch sa v nich nezaprel. Keď totiž nesplnili úlohu na stanovisku, museli sa vracať späť na to predchádzajúce. Jedna dievčina sa dokonca plazila po zemi :). Keď sa však niekomu podarilo zdolať všetkých 6 alebo 7 stanovíšť, vtedy ste mali vidieť tú čistú detskú radosť. A práve takéto momenty čistej detskej radosti sú aj pre mňa tými radostnými situáciami.

Niektoré obdobia, ako aj to adventné, sa každoročne opakujú, no zakaždým sú pre nás výnimočné, majú svoj nespochybniteľný význam... Čo teba motivuje každoročne sa vracať k mladým a deťom na Ukrajinu?

Dobrá otázka 🙂 a odpoveď je jednoduchá. Sú to práve tí mladí a deti, ku ktorým som poslaná. Počas jednotlivých rokov, kedy som bola na Ukrajine vznikli viaceré priateľstvá a som vďačná za to, že som tu bola poslaná. Tiež je pre mňa motiváciou aj to, keď vidím ako sa celé dielo posúva dopredu. To je vidieť najmä na ukrajinských mladších animátorkách, ktoré boli pred pár rokmi účastníčkami táborov.

Dnešnému evanjeliu predchádza alelujový verš: „Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.“ Považuješ aj pôsobenie misijných dobrovoľníkov za určité hlásanie radostnej zvesti?

Určite áno. V mojom ponímaní je to cez žitie príkladu každodennosti a saleziánskeho ducha. Veď to je hlavné poslanie misijných dobrovoľníkov - hlásať radostnú zvesť aj slovami, ale najmä svojim životom, príkladom a pôsobením. Vďaka činnosti misijných dobrovoľníkov sa na Ukrajine formujú animátori práve z miest, kde pôsobíme. Tu je vidieť aj ovocie pôsobenia a za tých budúcich animátorov som veľmi vďačná.

Ďakujeme za rozhovor, prajeme požehnaný zvyšok adventu a pripájame modlitby za Ukrajinu!

Podporte nás

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram