A poslal ich po dvoch... (Lk 10,1)

Videsáčky z Oravy
22. apríla 2019

Posledné stretnutie Vides sa konalo 12.-14. apríla 2019 na Liptove v priestoroch ludrovskej fary.

Posledné stretnutie Vides sa konalo 12.-14. apríla 2019 na Liptove v priestoroch ludrovskej fary. Nasmiali sme sa aj napriek tomu, že to bol náš posledný spoločný víkend pred letom. Niesol sa v duchu rôznych hier, aktivít. Spestrený bol aj množstvom obohacujúcich prednášok, ktoré boli pod vedením skúsenejších Videsákov. Počas nich sme sa dozvedeli niečo viac o preventívnom systéme Dona Bosca, pozdieľali sme sa aj o ľudských právach. Taktiež nám Aleš priblížil exotický Ekvádor, v ktorom krátku dobu žil. Oproti Ekvádoru, o trošku chladnejšej misii na Sibíri nám porozprával manželský pár Jakub a Baška, ktorí sa podelili s nami so skúsenosťami, ako zaujať miestnych obyvateľov napríklad aj tanečnými kurzami a ako sa začleniť do komunity aj počas krátkeho obdobia. Vyvrcholením víkendu bola svätá omša, počas ktorej sme zložili misionársky sľub a prijali misionárske kríže. Nedeľa bola rozlúčková a plná prianí a objatí. Ďakujeme všetkým, ktorí nám svoj čas obetovali a vzorne sa o nás starali. Naša vďaka patrí aj Baške a Jakubovi, ktorí sa celý víkend starali o naše brušká. Rozchádzali sme sa naplnení nádejou, že všetko, čo sme sa počas formačných stretnutí naučili, sa nám počas našej letnej misie podarí aj využiť. Ešte nás čakajú destinačné stretnutie a potom hor sa na misiu!

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram