Zo Slovenska cez hranice

sr. Aďa Badíková
10. júna 2016

Misijní dobrovoľníci sa pomaly ale intenzívne chystajú na svoju letnú misiu. Počas roka sa pripravovali, aby mohli cez leto ísť a dávať druhým to, čo sami prijali. Aj tento víkend sa malá skupinka mladých misionárov z organizácie Vides stretla pod Tatrami a plánovala svoju letnú misiu, ktorú zrealizujú v Rumunskom mestečku Alesd.

Víkend sa niesol v pracovnom duchu,  popretkávaný radosťou,  spoločenstvom, vzájomným spoznávaním i oddychom pri Popradskej fontáne. Mladí spolu so sestrou Aďou rozmýšľali, ako priblížiť deťom Boha a jeho bezpodmienečnú lásku. Aj preto sa rozhodli pre tému tábora: Milosrdný Otec.

Ako vnímajú svoju misiu samotní mladí?

Videsáčka Nikol: „Slová, ktoré si často hovorím pred letom sú: peňaženka sa naplní počas roka, na fungovanie a prežitie..., leto je čas, naplniť srdce druhým, svojím časom, službou a pomocou.  Dostávam mnoho dobra od Boha, ľudí, tak ho chcem dávať ďalej, pretože dobro je nákazlivé.:)“

Videsák Peťo: „Každý deň je pre mňa misiou. Som rád, že mi Vides ponúka možnosť byť súčasťou misií iných ľudí. Som rád, že môžem slúžiť.“

Podporte našu činnosť

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram