Vides v lete zachytil vyše 400 sŕdc!

Martina Vrbanová
1. septembra 2013

Po štyroch stretnutiach zameraných na spoznávanie Božej vôle, seba, Boha, saleziánskej rodiny a celkovej VIDES činnosti a štýlu práce s deťmi a mládežou bolo na osem miest v troch krajinách sveta vyslaných 20 dobrovoľníkov a 5 sestier saleziánok.

Na Ukrajine – v SelekciiVerbivke a Chudlove – deti hlbšie spoznávali pravdy viery, v dievčenskom pobytovom tábore v Schidnyci boli študentkám inšpiráciou životy piatich svätých žien - Márie Dominiky Mazzarellovej, Matky Terezy, Edith Steinovej, Gianny Beretty Molly a Faustíny Kowalskej.

V rumunskom Alesdi bolo cítiť pravú donboscovskú atmosféru. Táborový týždeň bol venovaný jeho životu a dielu.

Slovenské deti počas pobytu v Boľkovciach sprevádzal Mojžiš a mladých v Kokave nad Rimavicou  témy svetových dní mládeže v Riu de Janeiro.

Pre Rómov na Orechovom dvore pri Nitre si dobrovoľníci pripravili aktivity a témy zamerané na priateľstvo, obetavosť, spravodlivosť, odpustenie, poslušnosť, sprevádzané úprimnou radosťou.

Videsáci, obzvlášť v lete, cítili Božiu prítomnosť a Jeho požehnanie. Za všetky modlitby, aj materiálnu pomoc, Vám ďakujeme!

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram