VIDES oslavuje štvrťstoročnicu!

Veronika Kamená
30. novembra 2012

Medzinárodná dobrovoľnícka organizácia VIDES vznikla v Taliansku 30. novembra 1987. Už ubehlo odvtedy presne 25 rokov, a preto celý november my, VIDES-áci oslavujeme!

Naše oslavy začali začiatkom mesiaca účasťou na X. Medzinárodnom Kongrese v Trevi v Taliansku, kde sa stretli dobrovoľníci z takmer 40 krajín sveta. Heslom tohto stretnutia bolo: „Rejoice – Recall – Renew“. Rôznymi prednáškami, diskusiami, prezentáciami práce v jednotlivých krajinách kde je VIDES prítomný a prácami v skupinách, sa spoločne bilancovalo, ale sa aj hľadali nové výzvy a vízie do ďalšieho obdobia. Pre našu slovenskú 9-člennú výpravu boli najväčším zážitkom diskusie a stretnutia s generálnym predstaveným saleziánov, s don Pasqual Chavezom a s generálnou predstavenou sestier saleziánok, sr. Yvonne Reungoat. Veľmi oslovujúce boli pre viacerých členov slovenskej výpravy slová Madre Yvonne: "Počúvajme jedni druhých, sme spoločne realizátormi veľkých ideálov. Mladí dobrovoľníci sú realizátormi životných snov." A tiež: "Nechajte sa vždy, neprestajne dotýkať (Bohom), majte odvahu, počúvajte nové výzvy a zdieľajte sa s ostatnými." Don Chavez ich oslovil výrokom: "Učte tých čo sú vám zverení, aby tu boli pre druhých."

Účasť na Medzinárodnom Kongrese sa pre našich mladých zavŕšila krátkou návštevou Assisi a síce krátkou, ale o to intenzívnejšou, prehliadkou koreňov saleziánskej rodiny. Valdocco mladých očarilo, ale tých pár hodín si žiada v budúcnosti ešte ďalšiu návštevu.

A oslavy pokračujú! Oslavy 25.ky a slovenských 9. narodenín prebiehali na 1. stretnutí VIDESákov v rozprávkovom duchu, ale stále s vedomím, že pravý Rozprávkový život všetkých ešte len čaká ... vo Večnosti! J

Preto do ďalších rokov prajeme VIDESu, aby privádzal do Rozprávkového života stále viac a viac mladých ľudí!

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram