VIDES na T22

Miroslav Švik
8. augusta 2022

Nie príliš dávno sme sa vrátil z Národného stretnutia mládeže v Trenčíne, ktoré sa konalo 28.-31. júla
2022


Poďme sa spoločne pozrieť na čo všetko sme počas týchto štyroch dní zažili.
V otváracom ceremoniáli nás privítali umelci svojim pestrým programom, po ktorom
nasledovala úvodná svätá omša. Večerný program vyvrcholil programom s názvom N(M)OC
MODLITBY, kde sme si mohli vybrať zo siedmich foriem modlitby na rôznych miestach Trenčína,
symbolizujúcich sedem biblických vrchov. Na výber boli tichá adorácia, gréckokatolícka večiereň,
modlitby chvál…
Nasledujúci deň začal stretnutím diecéz so svojimi otcami biskupmi pri príjemnej diskusii.
O dvanástej hodine sme mali možnosť zúčastniť sa na gréckokatolíckej Svätej liturgii, ktorú celebroval
vladyka Peter Rusnák. Poobede sme sa aj my zapojili do rôznorodých aktivít v rámci popoludnia
angažovanosti. Na výber sme mali z mnohých diskusií, tvorivých dielní, workshopov… Piatok sme
ukončili Krížovou cestou v podaní tvorivej skupiny Poetica Musica.
V sobotu bolo na programe mnohými očakávané Expo povolaní na námestí v Trenčíne.
V stánkoch po celom námestí sme sa mohli dozvedieť o mnohých reholiach, spoločenstvách,
organizáciách… a kde-tu sa nám ušlo aj niečo sladké pod zub – pravá kresťanská štedrosť. Z celého
námestia naplneného rehoľníkmi a mladými priam žiarila skutočná radosť a veselosť. Sobotu sme
zakončili Eucharistickou adoráciou, ktorú dôstojne sprevádzal zbor Rodiny panny Márie.
Asketický odkaz pustovníkov sv. Andreja-Svorada a Beňadika sme si pripomenuli daždivou
púťou na Malú Skalku. Stretnutie T22 sme ukončili Svätou omšou, ktorú celebroval otec biskup
Stanislav Zvolenský.


A tak nám už neostávalo nič iné, iba si vymeniť mokré ponožky, dôkladne sa so všetkými
rozlúčiť a vydať sa na cestu domov. Plní emócií, spomienok, s novými kamarátstvami a s nohami
v teple.

VIDES T22
VIDES T22

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram