Ukrajina a predsa ako doma

Katarína Miklošová
11. júla 2017

30. jún 2017, deň, keď prvá partia prekročila ukrajinské hranice.

V Užhorode nastúpime na maršutku, kde sa tlačíme ku oknám, aby sme mali aspoň trošku kyslíka. Naša destinácia je Chudľovo. Nádherná dedinka na Zakarpatí, kde nás už vítajú tunajší animátori. Otec Vasyľ a jeho rodinka nám poskytnú strechu nad hlavou a sú k nám veľmi pohostinní. Téma tohtoročného tábora je život kráľa Dávida. Deťom sa ho snažíme priblížiť cez scénky, táborovú hymnu, piesne a hry. Počas dňa sa deti vybláznia na voľných hrách, tancujú bansy, na tvorivých dielňach rady vyrábajú náramky, obrázky a iné zaujímavé vecičky, no svoje miesto má aj katechizácia a svätá liturgia. Po záverečnej iskorke sa deti pomaly rozchádzajú, no to sa už pred cerkvou stretávame s chudľovskými animátormi. Trávime spolu voľný čas, majú možnosť dozvedieť sa niečo viac o animátorstve, bavíme sa, hráme scénky na ďalší deň. Opäť si uvedomujeme, ako málo občas stačí týmto deťom ku šťastiu. Povzbudenie, čas strávený s nimi alebo objatie je pre nich veľkým darom a zároveň pre nás obohatením, keď vidíme, že málo je niekedy viac.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram