Týždeň s Dávidom

Šarlota Winterová
14. augusta 2017

Od 17. 7. do 21. 7. (teda náš prvý týždeň) sme mali tábor pre deti v Selekcii. Ako aj predchádzajúce dva týždne aj náš celý týždeň sa niesol v znamení osoby Dávida zo Starého zákona.

Detí na tábore bolo približne do 30, čiže oproti predchádzajúcim táborom sme mali komornejšiu zostavu. Deň v tábore sme začínali tzv. bansami, čiže tancami, na ktoré sa každý deň deti tešili. Potom sme išli s deťmi do kaplnky, kde sme mali pre ne pripravenú scénku o kráľovi Dávidovi. Snažili sme sa hrať v ukrajinčine a napodiv nám deti aj rozumeli. Po scénke sme sa s deťmi učili hymnu tábora a pesničku na daný deň. Počas doobedňajšieho programu sme s deťmi mali voľné hry. Obedňajší program sme ukončili službou Božou, ktorá bola v gréckokatolíckom obrade. Otec Ihor sa v kázni zameral na hlavnú tému dňa, ktorú doplnil o zaujímavý príbeh.

Poobedňajší program sme začínali znovu s „bansami“. Po nich nasledovali tvorivé dielne, tzv. hurtky. Každý animátor mal pre deti pripravené zaujímavé veci, ktoré si mohli deti vyrobiť. Počas dňa nechýbala veľká hra, ktorá nadväzovala na ústrednú tému daného dňa. Deň sme ukončili „jiskorkou“ a netradičným hodnotením dňa prostredníctvom farieb.

Veľkým a nezabudnuteľným zážitkom bol pre mňa posledný deň tábora. Tábor sme ukončili spoločnou modlitbou, pri ktorej deti, animátori, rodičia, starí rodičia alebo vychovávateľka z internátu zapálili pred oltárom sviečku a predniesli svoju osobnú prosbu alebo vďaku.

Na záver chcem dodať, že pre mňa boli tieto dva týždne strávené na Ukrajine obohacujúce po osobnej aj duchovnej stránke.  Po návrate na Slovensko si oveľa viac vážim veci, ktoré tu vnímame ako samozrejmosť. Som pevne odhodlaná zopakovať si túto skúsenosť aj na budúci rok.

Fotogaléria  Podporte našu činnosť

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram