Svet je pole, kde chceme zasiať dobro

VIDES
18. júna 2014

Dobrovoľníci VIDESu v 10. roku existencie misijnej organizácie na Slovensku odštartujú svoje misijné pobyty pod hlavičkou nového loga. S misijným krížom, vo vedomí, že ich Boh posiela, budú realizovať tábory pre deti na Slovensku, aj v zahraničí.

UKRAJINA:

Verbivka: 5.7. – 11.7. 2014 - prímestský tábor na tému Panna Mária a svätí:

Štefan Masič, Peter Vasko, František Martinek, Martina Vrbanová, Mária Vavrová, Michaela Bražinová

Lapšyn: 13. 7. – 18.7. 2014 – prímestský tábor na tému Panna Mária a svätí:

Štefan Masič, Peter Vasko, Martina Vrbanová, Mária Vavrová, Michaela Bražinová, Jana Grenčíková, Andrea Mladošová fma, Karolína Szelesová fma

Chudlovo: 21.7. – 27.7. 2014 – prímestský tábor na tému Panna Mária a svätí:

Štefan Masič, Peter Vasko, Martina Vrbanová, Mária Vavrová, Jana Grenčíková, Andrea Mladošová fma, Karolína Szelesová fma

RUMUNSKO:

Alesd: 17.7. – 28.7.2014 – prímestský tábor na tému Stvorenie sveta:

František Martinek, Mária Kaločajová, Michaela Linková, Miriam Orolínová, Andrea Badíková fma

ALBÁNSKO:

Tale: 29.6.-15.7.2014 – prímestský tábor na tému Momo:

Nikola Mihalčinová, Alžbeta Benianová, Martina Sitárová, Mária Feledíková

SLOVENSKO:

Boľkovce – Osada: 12.7. – 19.7.2014 – pobytový tábor mladší:

Veronika Kamená, Zuzana Baránková, Alžbeta Hortová, Kristína Zajaková, Lucia Podstrelená

Kokava nad Rimavicou: 20.7. – 25.7. 2014 – pobytový tábor starší:

Peter Farbár, Zuzana Baránková, Alžbeta Hortová, Kristína Zajaková, Lucia Podstrelená

Košice – Luník IX: 7.7. – 11.7. 2014 – chlapčenský prímestský tábor: Peter Farbár

Košice – Luník IX: 14.7. – 18.7.2014 – dievčenský tábor: Elena Holá, Slávka Butková fma

AZERBAJDŽAN:

Baku: 30.6. – 29.7.2014 – tri pobytové tábory: Elena Caunerová fma, Daniela Kapková fma

Všetkých Vás prosíme o modlitby, aby sme dobro konali spoločne:)

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram