Snilko, realista a kritik

Michaela Linková
9. marca 2021

Už je to takmer mesiac od nášho posledného VIDES stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 12.2-13.2.2021. Aj keď nám situácia nedovoľovala stretnúť sa osobne, naše stretnutie sme presunuli do online priestoru aplikácie Zoom.

Od novembrového stretnutia ubehol už nejaký ten čas, keď sme sa nevideli a mali sme plno noviniek v našich životoch, preto piatkový večer začal práve zdieľaním týchto zážitkov každého z nás. Následne sme sa plynule presunuli do ďalšieho programu. Aby sme celý čas nesedeli rozhýbali sme sa pri hre „Kubo velí“, kde niektoré príkazy boli naozaj nevšedné a zábavné. Ďalšia hra otestovala našu pozornosť  pri hľadaní konkrétneho predmetu na obrázku zaplnenom rôznymi predmetmi či hľadaním drobnej zmeny medzi dvoma obrázkami saleziánskych svätých. Naše herné kolo sme zavŕšili hraním hry Activity, obohatenej o ďalšie zaujímavé kategórie, ako zaspievanie alebo zahmkanie pesničky, vymyslenie verša,...Večer sme ukončili sformovaním cieľov, ktoré môžeme dosiahnuť pri hraní hier s deťmi, napríklad trpezlivosť, princíp fair-play, trénovanie pozornosti a mnoho ďalších.  

Ani v sobotu sme nelenili. Čakal nás veľmi bohatý program s hosťom. Privítali sme medzi sebou sr. Evku Rušinovú, FMA. Sr. Evka nám prišla predstaviť tvorivý prístup Walta Disneyho a porozprávať o príprave akcií podľa saleziánskeho preventívneho prístupu. Zistili sme, že pri príprave akcie je potrebné na začiatku snívať, potom sa pozerať na vec realisticky a nakoniec byť aj mierne kriticky. Všetky tieto pohľady sú pri tvorbe kvalitného programu akcie veľmi prospešné. Nadobudnuté informácie sme hneď mohli využiť v praxi, keď sme v skupinách pracovali na príprave nami vybratého podujatia. Ocitli sme sa medzi indiánmi na víkendovke, na tábore v mýtickej Stredozemi, na kurze prežitia či pátraní po zabudnutej minulosti. Pri príprave sme si dovolili poriadne sa zasnívať a  prekročiť hranice každodennosti.

Sobota poobede mala viac organizačný charakter. Predstavili sme si destinácie na Slovensku, do ktorých v prípade vhodnej situácie zavítame. Večer sme zavŕšili spoločnou adoráciou.

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie,  veríme, že sa všetci v zdraví uvidíme a prosíme o modlitby za naše letné misie.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram