Siedmy rok odštartovali misijní dobrovoľníci na Luníku

Martina Vrbanová
16. novembra 2011

Prvým formačným stretnutím dobrovoľníkov v Košiciach sa oficiálne začal siedmy rok pôsobenia organizácie vides na Slovensku. Tretí októbrový víkend sa niesol v hesle dobrovoľník – človek.

Mladí misijní nadšenci v metropole východu objavovali zmysel života  a hodnotu človeka, ktorý je stvorený na Boží obraz. Hlbokým príkladom lásky k Bohu a ľuďom bolo pre videsákov navštívenie saleziánskej misie na známom sídlisku Luník IX. Tu, v priestoroch Kostola zmŕtvychvstalého Krista, dobrovoľníci prispeli aspoň svojou troškou – pomodlením sa ruženca v rôznych jazykoch. Po presunutí sa na Tri hôrky a svätej omši nasledoval rýchlokurz ukrajinčiny vedený saleziánom Štefanom Urbanom. Po ukrajinskej piesni si spolu s mladými zaspieval aj slovenské ľudovky, ktoré sprevádzal hrou na akordeóne. Videsáci na záver svojho stretnutia zorganizovali u saleziánov na Kalvárii jarmok. Peniaze získané za vlastnoručne zhotovené výrobky použijú na svoje letné misie.

PS: Košickým stretnutím sa vides rozšíril o 16 nových duší 🙂 Fotogaléria

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram