S úsmevom na tvári a srdcom plným odhodlania

Lucka Nakatová
23. októbra 2015

V dňoch 16.-18.10.2015 bolo v Ludrovej pri Ružomberku veľa ľudí. Stretlo sa tam totiž približne 30 starých a 16 nových VIDESákov, aby oficiálne začali svoju ročnú prípravu na leto plné dávania.

V piatok večer sme pekne privítali našich nováčikov, aby si nemysleli, že VIDES je len nejaká obyčajná vec a aby vedeli, že sa z nich veľmi tešíme.

Celý víkend sa niesol v znamení hesla Dobrovoľník – človek. Hovorili sme na témy sebapoznávanie, skupina vs. tím, členovia skupín a celé sme to zakončili témou verbálna a neverbálna komunikácia. Bloky prednášok boli oddelené rôznymi hrami a aktivitami, kde sme sa mal možnosť vzájomne viac spoznávať a utužovať už vzniknuté vzťahy. Špecialitou bola aj spoločná svätá omša s misijnymi dobrovoľníkmi zo Savia. 

Keďže VIDES prednedávnom oslavoval svoje dvanáste narodeniny, v sobotu večer sa stretli zástupcovia zo všetkých kontinentov, aby spolu oslávili túto veľkú udalosť. Nechýbal ani malý ohňostroj a oslava narodenín a menín našich VIDESákov. Celý večer sme ukončili spoločnými tancami a večernou modlitbou.

V nedeľu po rekordne rýchlom obede sme sa rozlúčili a rozliezli do celého Slovenska, aby sme počkali na ďalšie spoločné stretnutie, tešili sa z denných maličkostí a úsmevom obšťastňovali ľudí okolo.

DozVIDESenia, priatelia.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram