Rumunsko už ideme! :)

Majka Felediková
21. júna 2019

Na tomto víkendovom VIDES stretnutí, sme sa my, dobrovoľníci, opäť pripravovali na našu blížiacu sa letnú misiu.

Toto stretko bolo trochu iné ako tie doterajšie, pretože sme sa stretli v oveľa menšom počte, čo znamená, že každý z nás už pozná konkrétnu destináciu, v ktorej bude v lete pôsobiť. Preto toto stretko môžeme nazvať aj destinačné. Naša skupinka, ktorá sa počas tohto víkendu stretla v Dubnici nad Váhom, v lete zamieri do mesta Alesd v Rumunsku, kde sa budeme zo všetkých síl snažiť zorganizovať spolu s miestnymi animátormi letný kresťanský tábor pre deti z tejto oblasti. Cieľom tohto stretnutia bolo v prvom rade lepšie spoznať ľudí, s ktorými v lete strávime dva neopakovateľné  týždne v Rumunsku, teda inými slovami teambuilding animátorov. Taktiež sme vymysleli tému, v ktorej duchu sa bude niesť celý tábor. Pripravovali sme rôzne táborové aktivity a hry, rozdelili sme si úlohy, na ktorých treba ešte zapracovať a v neposlednom rade sme sa tiež oboznámili so samotnou krajinou, do ktorej pocestujeme, vďaka animátorke, ktorá takýto tábor v Rumunsku úspešne absolvovala minulý rok. Popri tejto príjemnej práci, sme si spravili čas aj na rôzne hry, či prechádzky. Dôležité boli aj spoločné modlitby, ktoré nás spájajú a dodávajú nám sily. Myslím si, že tento víkend sme využili naozaj efektívne a svoj cieľ sme splnili, lepšie sme spoznali jeden druhého a už teraz sa nevieme dočkať na spoločne strávený čas v júli.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram