Prilož ruku k dielu - alebo inak povedané nulté stretko VIDESu

Kristína Babjáková
21. septembra 2019

Medzinárodným dňom čokolády odštartovali stáli i noví dobrovoľníci nulté stretko Videsu 13.-15. septembra. Videsáci spoločne prežili víkend nabitý kvalitným programom v Liptovskej Štiavnici, ktorý poskytol priestor nielen na nájdenie si nových kamarátov, ale aj na sebapoznávanie.

Piatkové rozhovory a zoznamovacie hry, počas ktorých sa hodovalo sladké, pomohli spoznať sa viac medzi sebou a zabaviť sa, či poriadne zasmiať. Prezentácie letných misií boli skvelým zážitkom a ukážkou toho, ako ďaleko vie človek zájsť s túžbou pomáhať.  Mnohokrát vyvolali diskusiu o danej krajine a o podmienkach, v akých tam ľudia žijú. Videsáci poskytli pohľad dovnútra detských svetov Azerbajdžanu, Albánska, Rumunska, Ukrajiny, Španielska, ale aj slovenských miest - Luník IX., Orechov dvor, Kokava, Boľkovce. Veď misie sú častokrát doma náročnejšie ako v zahraničí.

Výlet do prírody Liptova bol príjemným spestrením stretnutia. Na neďalekom kopci čakalo videsákov prekvapenie v podobe nádherného slnečného výhľadu a v Dome Carmagnola ako odmena pre telo pudingový pohár, pre dušu Eucharistia. Sobotňajší večer sa stal vstupom do Ríše divov, kde skupiny súťažili v hádaní Disney pesničiek, rozprávok či dokonca hrali scénky, na ktorých sa všetci z chuti zasmiali.
V nedeľu po sv. omši priložil každý ruku k dielu - hral sa, kreslil, pohladil, upratoval. Po chutnom obede sa dobrovoľníci pobrali domov, aby sa mohli znovu stretnúť v októbri a začať s prípravou mladšej generácie.

Nech Pán žehná tých, čo tento víkend pripravili alebo prispeli akoukoľvek pomocou. +

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram