Posolstvo z Rakovej

Eliška Karčová
31. augusta 2021

Od 16. do 20. augusta 2021 sme sa s deťmi z Rakovej stretávali na farskom dvore a hľadali sme kľúč od šťastia

Každý deň sa nám podarilo získať iný kľúč. V pondelok sme sa zoznámili a v skupinkách sme si vytvorili názvy, pokriky a logá tímov. Počas dňa sme hľadali kľúč priateľstva a deň sme ukončili svätou omšou. V utorok sme vyskúšali svoju kreativitu a spoločne sme si vyrobili tričká, ozdôbky, a tiež sme sa pohýbali, zatancovali sme si a zahrali mnoho veselých hier. V utorok sme získali kľúč od srdca, lebo sme sa celý čas snažili byť srdeční k ostatným a pri tom nám pomáhalo pravidlo RRR, ktoré znamená: Radosť Rozdávaním Rastie. Na ďalší deň sme opäť hľadali kľúč a to kľúč od svätosti. Našli sme ho vďaka receptu od dona Bosca: A (allegro – veselý) + B (buono – dobrý) – C (cattivo – zlý). V stredu poobede sme hrali futbal, mafiu a iné hry. Štvrtok bol náročný deň. Bol to deň obety. Išli sme na menšiu túru a počas cesty sme so sebou niesli veľký drevený kríž ako symbol obety. Niekedy sme sa museli premôcť, aby sme zvládli vyniesť kríž až na vrchol, ale podarilo sa nám to. Na vrchole sme sa naobedovali, a potom sme sa zahrali na Indiánov a Španielov,  ktorí si navzájom kradli tímové šatky a na koniec sme si zaspievali pár pesničiek ako napríklad: Ty si mi radosť dal, Moje malé svetielko, Keby som bol kengurou... v posledný deň sme mali olympiádu, našou úlohou bolo prejsť všetkými stanovištia: slová odzadu, prekážková dráha, kvíz... Na konci dňa sme si rozdali diplomy a dobroty. Rozlúčili sme sa a odniesli sme si domov množstvo zážitkov, ale aj nových vedomostí. Počas týždňa sme získali tieto kľúče: kľúč priateľstva, kľúč posolstva a obety, kľúč od svätosti a kľúč od srdca, keďže sme všetky získali, objavili sme aj kľúč od šťastia.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram