"Pane nauč ma umeniu malých krokov..."

František Marcin
21. júna 2019

Presne takto znel záver modlitby od autora, ktorý ma čo-to dočinenia s témou tohtoročného tábora na... Ale poďme pekne po poriadku.

Aj tohto roku skupina misijných dobrovoľníkov VIDES rozhodla pre misiu na Ukrajine. Predchádza jej cezročná víkendová príprava a destinačné stretnutie. Jeho cieľom je príprava programu tábora a teambuilding. Stretli sme sa v piatok 14. júla u Saleziánov v oratóriu Úsmev v Poprade. V sobotu ráno sme mali malú prechádzku na sv. liturgiu do chrámu. Postupne sme objavovali  podmienky a okolnosti, ktoré by nás mali čakať na našej letnej misijnej destinácii. Po raňajkách naše kroky smerovali na Popradské pleso. Teplo a slnko boli vzácnymi kontrastami a so zaujímavými rozhovormi medzi nami vykreslili akýsi rozšírený model toho, ako to bude  vyzerať v našich tímoch počas. Vďaka meškaniu vlaku nemu sme sa stihli domodliť celý ruženec na sekundu. Pracovné gro víkendu bolo prerozdeľovanie úloh, rolí, časový harmonogram a dotváranie podoby tábora. Nechýbalo duchovné naladenie sa a oboznamovanie sa s prostredím ukrajinských miest. Veľmi podstatnou súčasťou boli aj lekcie ukrajinčiny a skúsenosti z minulých rokov. Po nedeľnej  svätej omši sme program zavŕšili učením sa užitočných fráz ukrajinskej movy.

Na sviatok  Najsvätejšej Trojice zakončím modlitbou známeho francúzského autora: "Pane, obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého. Prosím o silu kázne a miery, aby som len tak neprekĺzol životom. Pane nauč ma umeniu malých krokov.“

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram