Letné hry

Jaroslav Minárik
7. augusta 2021

Druhý júlový týždeň, od 5. do 9. júla 2021, sa na Orechovom dvore v Nitre konalo podujatie pre rómske deti s názvom Letné hry. Organizátorom podujatia bolo miestne komunitné centrum spolu so sestrami saleziánkami a VIDES dobrovoľníkmi. Počas hier deti spoznali prvú rómsku blahoslavenú mučeníčku, Emíliu Fernández Rodríguez de Cortés. Na podujatie prišlo asi 70 detí, z ktorých niektoré pomáhali s prípravou a realizáciou hier.

Každý rok, na Orechovom dvore v Nitre, býva zvykom letný tábor. Tentokrát sa tábor nekonal, ale na miesto neho sa pripravili Letné hry. Začínali o 8:00 ráno a končili o 15.00 poobede. Predpoludním bol čas na pohybové aktivity. Deti si mohli vyskúšať rôzne hry. Najobľúbenejšie boli vodné hry, hlavne držanie vedra s vodou nad sebou, podávanie si taniera plného vody a mnohé ďalšie. Každý deň nesmel chýbať futbal, kde hrali chlapci aj dievčatá, pin-pong, stolný futbal a tiež air hockey. Okrem zábavných hier si deti rozvíjali aj priestorovú orientáciu, koordináciu a presnosť pohybov.

Poobedná časť programu bola vyhradená predovšetkým dielňam. Deti sa učili vyrábať jednoduché hračky a ozdoby z papiera, kartónu, špajdlí a goráliek. Chlapci vyrábali autá na balónový pohon, lietadlá a vesmírne rakety. Dievčatá si výtvormi skrášľovali oblečenie a učili sa rôznym zručnostiam.

Okrem tvorivých a pohybových aktivít sa nezabúdalo ani na duchovný rast. Každý deň bola predstavená určitá časť zo života blahoslavenej rómskej mučeníčky, Emílie Fernández Rodríguez de Cortés. Žila na začiatku 20. storočia v Španielsku. Vyrastala v rómskej komunite, bola analfabetka a od mala sa živila pletením vŕbových košíkov. Emília sa neskôr vydala a otehotnela. V snahe pomôcť manželovi vyhnúť sa narukovaniu, boli obaja uväznený. Emília prišla do väznice s kresťankami, kde sa naučila modliť. Vo väzení, však, kresťania boli odsudzovaný. Riaditeľka nútila tehotnú Emíliu, aby prezradila svoju katechétku a sľúbila za to prepustenie. Ona to však odmietla, na čo ju dali do samotky. Po siedmych mesiacoch ťažkého väzenia porodila dcérku a neskôr úplne podvyživená zomrela na zápal pľúc. Príbeh blahoslavenej mučeníčky pripomenul deťom, že ktokoľvek sa môže stať svätým. Vyvrcholením letných hier bola každý deň sv. omša.

Aj napriek obmedzeným možnostiam, komunitné centrum, sestry saleziánky a dobrovoľníci pripravili pútavý, zábavný a výchovný program pre rómske deti na Orechovom dvore. Veríme, že ďalší rok sa opäť podarí zrealizovať letný tábor.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram