Kuchyňa

Janka Tutková
1. októbra 2022

Chcem ísť s Frodom a všetko, čo príde, mám chuť zdolať! Tak zneli slová refrénu hymny denného tábora na Záhorí.

Dňom 15.8. sme spoločne začali putovať krajinou hobitov v malebnej obci, nesúcej tak trochu netradičný názov - Kuchyňa. Ďalšie dni pracovného týždňa sme sa stretávali každé ráno a po svižnej rozcvičke na školskom ihrisku a chutných raňajkách, pripravených dobrovoľníkmi z Červeného kríža, sme pokračovali v putovaní postupne cez územie elfov, trpaslíkov, entov a ľudí. 

Našou hlavnou úlohou bolo zaniesť prsteň do Mordoru a zničiť ho a zachrániť tak svet od rozširujúceho sa zla. Na ceste sme stretávali množstvo prekážok, no vďaka pomoci a ochrane Spoločenstva prsteňa sa nám naše dobrodružstvá podarilo úspešne zvládnuť. Kľúčovým bolo pre nás získať každý deň kúsok mapy, ktorá nás viedla. Ústrižky sme však nedostávali zadarmo, ale za splnenie rôznych úloh zameraných najmä spoluprácu. 

Deti pracovali väčšinu času v ôsmich rovesníckych skupinách. Pondelok patril zoznamovacím aktivitám, kde sa mohli nielen deti spoznať medzi sebou, ale aj spoznať animátorov a postavy z nášho príbehu - Pána prsteňov. Utorok patril tvorivým dielňam, streda stanoviskám v lese a štuplíkovej behačke, štvrtok prípravám na záverečný boj, a boju samotnému a piatok sme vystrojili veľkú oslavu, obohatenú o už tradičný záver “Kuchyňa má talent.”

V spolupráci s bratislavským UPeCe a Červeným krížom sme sa opäť zas presvedčili, že táto misia na tomto mieste má zmysel a nakoľko sa z našej prítomnosti a z programu tešili aj deti, aj tí starší, dúfame, že sa vidíme aj o rok!

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram