Dobrovoľníci smer Ukrajina

Annamária Adamčíková
17. mája 2017

V dňoch 5. – 7. mája 2017 sa uskutočnilo destinačné stretnutie tých videsákov, ktorí cez leto budú misijne pôsobiť na Ukrajine.

Stretli sa v (ne)ďalekých Košiciach u bratov saleziánov na Kalvárii. Toto stredisko nie je najväčšie, ale dobrovoľníci sa inšpirovali heslom: "Dobrých ľudí sa všade zmestí." A aj sa zmestili.

Po piatkovej večeri sa ihneď pustili do práce a prešli si program prvého dňa tábora. Ukrajinskí „nováčikovia“ boli odhodlaní naučiť sa každé nové slovo i vetu, čím skutočne potešili skúsenejších v ukrajinskej misii. Nakoľko dobrovoľníci pochádzajú z rôznych kútov Slovenska a osobne sa často nestretajú, večer strávili v rozhovoroch a na spoločnej prechádzke po Košiciach.

Sobotu začali tým najdôležitejším –  modlitbou, kde do Božích rúk odovzdali celý nastávajúci deň i misiu. Deň sa síce niesol v pracovnom duchu, ale vďaka radostnej prítomnosti každého ho prežili najlepšie ako mohli. Na obed sa k dobrovoľníkom pridala veľmi vzácna osoba, sestra Mária Reháková, a o niečo neskôr prišiel don Štefan Urban. Obaja videsákom porozprávali svoje zážitky i skúsenosti  z Ukrajiny. Boli veľmi potešení, že mladí ľudia sú stále ochotní ísť z lepšieho do horšieho. Don Štefan dobrovoľníkov vyzval, aby nezabudli svoju misiu za niečo obetovať. Takto povzbudení mohli pokračovať a nohy ich zaniesli do gréckokatolíckej katedrály na svätú liturgiu. Po nej im miestny kňaz porozprával niečo bližšie o liturgii, aby nezostali len na povrchu, ale aby viac prenikli do jej hlbokej symboliky. Potom mohli pokračovať mestskou hrou v centre Košíc, ktorú im prichystala sestra Fany. Po doputovaní opäť hore na Kalváriu deň zakončili spoločnou modlitbou.

V nedeľu celý víkend vyvrcholil najsvätejšie, ako len mohol, a to spoločnou sv. omšou, ktorú dobrovoľne hudobne a spevácky sprevádzali. Na záver videsákov poctil svojou návštevou ešte don Miko, ktorý ich povzbudil, aby na Ukrajinu išli hlavne s dôverou.

Veď don Bosco robil to isté! Preto: Dôverujte Panne Márii a uvidíte, čo sú zázraky (sv. don Bosco).

Fotogaléria    Podporte našu činnosť

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram