Bol s nimi!

Štefan Moravčík
12. novembra 2015

Prvý novembroví víkend bol pre mladých Videsákov stretnutím s Bibliou. Absolvovaním prvej časti programu Emauzy v sprievode so sv. Františkom z Assisi nazreli do historických, prírodopisných a geografických zákutí sv. Písma. Celé stretnutie sa nieslo v duchu "..priblížil sa k nim sám Ježiš."

Po príchode na chatu Máriin dom v obci Látky sa stretnutie začalo, už tradične podľa štýlu dona Bosca, večerou, po ktorej nasledoval prvý blok, pod vedením sr. Márie Valkovičovej FMA, venovaný prírodným podmienkam, rastlinstvu a živočíšstvu v oblasti Svätej Zeme. Večer bol zakončený spoločnou modlitbou. V sobotu dostali priestor manželia Hortovci, ktorí mladým predstavili Bibliu. Účastníci mali možnosť zahĺbiť sa do svojich sŕdc. Popoludňajší čas bol i priestorom pre rekreáciu v podobe spoločenských hier, ktorý účastníci naplno využili. Počasie prialo celý víkend, a tak si nenechali ujsť ani kus prírody a prechádzky v nej. 

"Príjemným osviežením bola prechádzka v okolí Látok, počas ktorej sme si popri ruženci a rozhovoroch užívali krásu Detvianskej prírody", hovorí Peter Phanvan, účastník z Banskej Bystrice. Po duševnej rekreácií v lone prírody nasledoval blok o prvých zmienkach sv. Písma a iné rôznorodé aktivity. Za zvuku gitár videsáci ďakovali Bohu za veľký dar Božieho Slova, ktoré nás môže sprevádzať. Nedeľa začala sv. omšou v obci Látky, po ktorej sa mladí ponorili do Dejín Spásy vyvoleného ľudu. Historické udalosti nám predstavila sr. Mária Nagyová FMA. Peter dodáva: 

"Páčilo sa mi, ako sr. Marika opisovala Svätú Zem a jej historické udalosti, dobre sa ju počúvalo. Nabudila ma k intenzivnejsiemu číitaniu Sv. Pisma." Sr. Mária Valkovičová ešte pred ukončením víkendového programu priblížila dobrovoľníkom Božie Slovo v liturgii - liturgicé obdobia, farby, význam a pod. S nedeľným obedom prišiel čas odchodu, a tak sa pätica mladých pobrala domov, aby mohli svedčiť, že sa k nim priblížil Ježiš.

Fotogaléria     Podporte nás

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram