Rožňavčania okúsili chuť Sivej zóny

Štefan Moravčík
19. septembra 2019

Rožňava

V piatok 6. 9. 2019 navštívil Rožňavu misionár Štefan Vaclavik, aby verejnosti predstavil nielen projekt Vides, ale najmä svoju osobnú skúsenosť z misii. Prednáška s názvom Moja misia – sivá zóna sa konala po farskej sv. omši v priestoroch saleziánskeho domu. Ako už názov napovedá, hlavnou témou bola skúsenosť z misijného pôsobenia vo vojnovej zóne na Ukrajine, kde prednášajúci strávil leto 2018. Záujem o prednášku prejavila ako mladá, tak aj staršia generácia. O pútavosti zážitku však svedčí najmä diskusia, ktorá sa po prednáške rozbehla na plné obrátky. Nezávislé rozhovory pokračovali aj po ukončení podujatia pri občerstvení.

Saleziánom dona Bosca ďakujeme za poskytnutie priestorov.

Podujatie zorganizovali: Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Rožňava v spolupráci s Laura – Združenie mladých.
Počas podujatia sa konala zbierka na podporu misijného projektu Vides. Všetkým darcom ďakujeme!

Ďalšie články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram